MIWO popiera uczciwe budownictwo

Stowarzyszenie MIWO włączyło się do akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” zainicjowanej i prowadzonej przez Muratorplus.pl. Jest to cykl konferencji i debat, podczas których przedstawiciele rządu, instytucji państwowych i organizacji branżowych, firm i mediów poszukują rozwiązań, które pozwolą na skuteczną walkę z patologiami na rynku budowlanym w Polsce. Wszyscy wiemy jak ważne jest przestrzeganie reguł uczciwej konkurencji. Tylko w takich warunkach rozwija się przedsiębiorczość, rośnie jakość i spadają ceny, co jest z korzyścią dla konsumentów.
Czytaj więcej →

Jak we Francji zadbano, by elewacje były mniej palne? Pasy przeciwpożarowe z wełny mineralnej na elewacjach i wymagania dla tynków

Francja jest kolejnym krajem europejskim, w którym, wraz z rosnącą popularnością ociepleń ETICS i ze zmianami w tej technologii, systematycznie wprowadza się wymagania, mające na celu utrzymanie ryzyka pożarowego na ograniczonym poziomie. Jest to możliwe mimo zwiększającego się obciążenia ogniowego elewacji od palnych systemów, zwłaszcza tych, w których izolacją cieplną jest styropian (klasa reakcji na ogień E; samogasnący).
Czytaj więcej →

MIWO partnerem konferencji

  Jak minimalizować ryzyko pożarowe podczas prac budowlanych? Między innymi trzeba zwracać uwagę na klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych i, jeśli są niskie (np. klasa E- wyroby palne), stosować wzmożone środki ostrożności. Najwyższe klasy (najczęściej A1) mają wyroby z wełny mineralnej, co oznacza, że są niepalne. 
Czytaj więcej →

MIWO poleca

Już po raz czwarty polska branża chemii budowlanej spotka się w Ożarowie Mazowieckim na Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).  Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 roku i będzie się toczyć wokół zmian wymagań prawnych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy zarówno na rynku polskim, jak i unijnym. Mowa będzie również o nadzorze nad rynkiem wyrobów budowlanych, o rynku usług badawczych i pomiarowych oraz o metodyce badań. 
Czytaj więcej →

Klasy reakcji na ogień – poprawnie zadeklarowane, dobrze informują

Znajomość klasy ogniowej wyrobu budowlanego przydaje się zarówno projektantom i inwestorom, jak i wykonawcom oraz użytkownikom budynków. Wiedząc jak wyrób zachowa się pod wpływem ognia – co opisuje jego klasa reakcji na ogień – wiadomo czy i jakie zabezpieczenia trzeba przewidzieć, aby ograniczyć ryzyko pożarowe związane z rodzajem użytego materiału, od etapu projektowania po użytkowanie budynku. Dotyczy to zwłaszcza wyrobów palnych, które trzeba chronić przed bezpośrednim, przypadkowym kontaktem z ogniem i materiałów, których ilość w obiekcie budowlanym jest duża, a ich warstwa jest ciągła. Z Czytaj więcej →
Czytaj więcej →

Powrót do ulg remontowo-budowlanych w przyszłości? Izolacja budynków daje korzyści już dziś

Na tegorocznych targach BUDMA w Poznaniu przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych przekazali Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury i budownictwa, oraz Tomaszowi Żuchowskiemu, podsekretarzowi stanu w MIiB analizę i rekomendacje w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie. Zdaniem branży, ulga remontowo-budowlana znacznie poprawiłaby koniunkturę oraz przyczyniłaby się do uszczelnienia systemu podatkowego i istotnego ograniczenia szarej strefy.
Czytaj więcej →

Dlaczego deweloperzy niechętnie posługują się świadectwami charakterystyki energetycznej?

Olgierd Dziekoński, były minister w kancelarii prezydenta RP, w swym artykule dla Rzeczpospolitej (30/01/2017) powiedział: „Certyfikacja energetyczna budynku traktowana jest jak fanaberia Unii Europejskiej. Gdy kupujemy mieszkanie, nie pytamy, ile kilowatów na metr kwadratowy w ciągu roku jest nam potrzebne do jego ogrzewania. I zużywamy dwa razy więcej paliwa, zamiast ocieplić dom czy wymienić okna.”
Czytaj więcej →

Ulga remontowo-budowlana głównym przesłaniem I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na BUDMIE

Podczas tegorocznych targów Budma w Poznaniu przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych przekazali Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury i budownictwa, oraz Tomaszowi Żuchowskiemu, podsekretarzowi stanu w MIiB analizę i rekomendacje w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie. Stowarzyszenie MIWO jest jednym ze stowarzyszeń zaangażowanych w tę inicjatywę.
Czytaj więcej →