Klasy reakcji na ogień – poprawnie zadeklarowane, dobrze informują

Znajomość klasy ogniowej wyrobu budowlanego przydaje się zarówno projektantom i inwestorom, jak i wykonawcom oraz użytkownikom budynków. Wiedząc jak wyrób zachowa się pod wpływem ognia – co opisuje jego klasa reakcji na ogień – wiadomo czy i jakie zabezpieczenia trzeba przewidzieć, aby ograniczyć ryzyko pożarowe związane z rodzajem użytego materiału, od etapu projektowania po użytkowanie budynku. Dotyczy to zwłaszcza wyrobów palnych, które trzeba chronić przed bezpośrednim, przypadkowym kontaktem z ogniem i materiałów, których ilość w obiekcie budowlanym jest duża, a ich warstwa jest ciągła. Z Czytaj więcej →
Czytaj więcej →

Powrót do ulg remontowo-budowlanych w przyszłości? Izolacja budynków daje korzyści już dziś

Na tegorocznych targach BUDMA w Poznaniu przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych przekazali Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury i budownictwa, oraz Tomaszowi Żuchowskiemu, podsekretarzowi stanu w MIiB analizę i rekomendacje w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie. Zdaniem branży, ulga remontowo-budowlana znacznie poprawiłaby koniunkturę oraz przyczyniłaby się do uszczelnienia systemu podatkowego i istotnego ograniczenia szarej strefy.
Czytaj więcej →

Dlaczego deweloperzy niechętnie posługują się świadectwami charakterystyki energetycznej?

Olgierd Dziekoński, były minister w kancelarii prezydenta RP, w swym artykule dla Rzeczpospolitej (30/01/2017) powiedział: „Certyfikacja energetyczna budynku traktowana jest jak fanaberia Unii Europejskiej. Gdy kupujemy mieszkanie, nie pytamy, ile kilowatów na metr kwadratowy w ciągu roku jest nam potrzebne do jego ogrzewania. I zużywamy dwa razy więcej paliwa, zamiast ocieplić dom czy wymienić okna.”
Czytaj więcej →

Ulga remontowo-budowlana głównym przesłaniem I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na BUDMIE

Podczas tegorocznych targów Budma w Poznaniu przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych przekazali Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury i budownictwa, oraz Tomaszowi Żuchowskiemu, podsekretarzowi stanu w MIiB analizę i rekomendacje w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie. Stowarzyszenie MIWO jest jednym ze stowarzyszeń zaangażowanych w tę inicjatywę.
Czytaj więcej →

Nowy zarząd MIWO

Walne Zgromadzenie Członków MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej wybrało nowy zarząd. Henryk Kwapisz został powołany na stanowisko przewodniczącego zarządu, a Maria Dreger na stanowisko sekretarza zarządu. Zarząd składa się z 10 członków stowarzyszenia.  
Czytaj więcej →