Stowarzyszenie MIWO zgłosiło uwagi do projektu Narodowego Programu Mieszkaniowego

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej odniosło się do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Stowarzyszenie MIWO zgłosiło 10 uwag i propozycji zmian w projekcie. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych. W projekcie Narodowego Programu Mieszkaniowego brakuje należytej uwagi skierowanej na działania w budynkach jednorodzinnych, w których mieszka połowa Polaków i które w 70 procentach są nieocieplone lub ocieplone zbyt cienkimi warstwami izolacji. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych to od dawna Czytaj więcej →

Stowarzyszenie MIWO zgłasza uwagi do aktów prawnych kluczowych dla budownictwa

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej odniosło się do projektu uchwały Rady Ministrów w  sprawie przyjęcia Narodowego Programu Mieszkaniowego, który został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Obecnie trwa etap konsultacji publicznych. Stowarzyszenie MIWO zgłosiło 10 uwag i propozycji zmian w projekcie. Oto niektóre z  nich: Stworzenie wytycznych dotyczących zasad utrzymania budynków w kontekście ich efektywności energetycznej, by zarządcy budynków wiedzieli jak optymalizować koszty w tym zakresie nie obniżając komfortu życia w lokalach. Racjonalizacja zasad zarządzania budynkami i lokalami Czytaj więcej →

Firmy stowarzyszenia MIWO to miejsca pracy i inwestycje

Letnie miesiące to dobry moment do wykonania remontów, w tym również do termomodernizacji budynków. Przed podjęciem prac związanych z ociepleniem domu z reguły analizujemy jak poniesione inwestycje na termomodernizację przyczynią się do zmniejszenia przyszłych kosztów ogrzewania domu. To przekłada się na naszą decyzję związaną wyborem materiałów i rozwiązań, na zwrócenie uwagi na cenę i jakość. Co stoi za solidnością i jakością wyrobów? Rzetelność produkujących je firm. To, w jaki sposób inwestują w rozwijanie swoich produktów, jakie mają podejście do klientów oraz pracowników, otoczenia, jak są Czytaj więcej →
Czytaj więcej →

Klienci narażeni na manipulację

W ostatnim czasie można zaobserwować nasilenie nierzetelnych działań reklamowych niektórych producentów oraz wykonawców wytwarzających i stosujących wyroby PIR/PUR, szczególnie w postaci natryskiwanych pianek. Najczęściej te reklamy i działania komunikacyjne polegają na zestawianiu wyrobów PIR/PUR z wełną mineralną w sposób skrajnie nierzetelny i nieprawdziwy.
Czytaj więcej →

Nowe normy akustyczne pomogą projektować lepsze budynki

Stowarzyszenie MIWO aktywnie uczestniczy w procesie prac nad nowymi normami akustycznymi. Z inicjatywy Zakładu Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej oraz kilku członków Komitetu Technicznego nr 253 ds. Akustyki Architektonicznej Polskiego Komitetu Normalizacji, w 2014 roku rozpoczęły się w ramach tego komitetu prace nad nowelizacją serii polskich norm PN-B-02151. Normy te opisują wymagania związane z ochroną przed hałasem w budynkach.
Czytaj więcej →

Kolejny krajowy plan modernizacji budynków wymaga większej staranności!

Budynki w Unii Europejskiej zużywają około 40 procent energii pierwotnej i generują 36 procent emisji gazów cieplarnianych. By umożliwić osiągnięcie celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, konieczne jest znaczne ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię. Artykuł 4 Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej wymaga od państw członkowskich ustanowienia długoterminowej strategii w zakresie renowacji budynków i poprawy ich charakterystyki energetycznej.
Czytaj więcej →

MIWO poleca III Międzynarodową Konferencję ETICS

11-12 maja 2016 roku w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja ETICS, doroczne spotkanie polskiej branży ociepleń. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), skupiające 29 podmiotów aktywnych na krajowym rynku ETICS. MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, poleca to wydarzenie.
Czytaj więcej →

Poparcie dla działań KBiN

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, wyraża swoje poparcie dla pism skierowanych przez Konfederację do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do NFOŚiGW w sprawie zaangażowania tych instytucji w budowanie długoterminowej strategii związanej z poprawą efektywności energetycznej budynków w Polsce.
Czytaj więcej →