Nowy zarząd MIWO

Walne Zgromadzenie Członków MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej wybrało nowy zarząd. Henryk Kwapisz został powołany na stanowisko przewodniczącego zarządu, a Maria Dreger na stanowisko sekretarza zarządu. Zarząd składa się z 10 członków stowarzyszenia.  
Czytaj więcej →

Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się ognia po palnych elewacjach

Jak to zrobić w Polsce? W podobny sposób jak się ociepla budynki w krajach naszych sąsiadów. W Niemczech, Czechach i Słowacji, podobnie jak w Polsce, najpopularniejszą metodą ocieplania elewacji jest używanie systemów, tzw. ETICS, w których płyty izolacji cieplnej ze styropianu lub wełny mineralnej są mocowane do ocieplanej powierzchni, a następnie wykonywana jest na nich warstwa elewacyjna z cienkowarstwowego tynku, wzmocniona siatką. Stosowane są podobne grubości izolacji cieplnej – obecnie jest to najczęściej 10-20 cm, choć kiedyś była to warstwa zaledwie 5 cm.
Czytaj więcej →

Naturalne starzenie się izolacji rurociągów ciepłowniczych. Porównanie właściwości wełny mineralnej i pianek PUR

Starzenie się izolacji to bardzo ważny temat z punktu widzenia właścicieli i zarządców sieci ciepłowniczych, którzy wyboru technologii i rozwiązań muszą dokonywać w oparciu o długoletnią eksploatację i długoterminowy rachunek opłacalności. Porównajmy, jak czas wpływa na dwa najpopularniejsze materiały – wełnę mineralną i pianki PUR.
Czytaj więcej →

Większe oszczędności na ogrzewaniu nowego domu, gdy ocieplamy go ETICS z wełną a nie ze styropianem

Jak to możliwe? To dlatego, że nowe materiały warstwy murowej (bloczki, pustaki, cegły) ścian zewnętrznych zawierają znaczną ilość wilgoci technologicznej i zanim jej poziom się obniży i ustabilizuje, musi upłynąć trochę czasu, podczas którego trzeba dostarczać więcej ciepła. Jak długo trwa ten proces – kilka miesięcy czy kilka lat – zależy głównie od paroprzepuszczalności materiału izolacyjnego, zastosowanego w ETICS.
Czytaj więcej →

By w domu było ciepło

Gdy narzekasz, że w twoim domu – który ma już swoje lata – zimą jest chłodno, a rachunki za ogrzewanie są zbyt wysokie, to sygnał, że czas działać. Pierwszą myślą jest zazwyczaj kupno nowego, bardziej wydajnego pieca. Ale czy to najlepszy pomysł?
Czytaj więcej →

Dzień Budowlanych 2016

Centralne uroczystości Dnia Budowlanych 2016 odbyły się 30 września w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, samorządu zawodowego i gospodarczego oraz wielu innych instytucji polskiego sektora budowlanego, w tym Stowarzyszenie MIWO.  Dopisali przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Byli obecni m. in.: Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury i Budownictwa, Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  Infrastruktury i Budownictwa, Jacek Szer – Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Adam Kwiatkowski – Szef Gabinetu Prezydenta RP.
Czytaj więcej →

Firmy MIWO to inwestycje i miejsca pracy

Firmy zrzeszone w stowarzyszeniu MIWO zatrudniają w Polsce bezpośrednio 2,5 tysiąca pracowników, ale także współpracują z wieloma firmami podwykonawczymi i w ten sposób tworzą kilka tysięcy dodatkowych miejsc pracy. Posiadają 5 fabryk produkujących 8 milionów metrów sześciennych wełny mineralnej rocznie. W ciągu kilkunastu lat firmy MIWO zainwestowały w Polsce ponad 3 miliardy złotych, tworząc nowoczesne zakłady, proekologiczne linie produkcyjne i technologie oraz miejsca pracy, szczególnie na terenach, gdzie jest trudno o zatrudnienie.
Czytaj więcej →