Współczesne trendy budowlane często powodują wzrost zagrożenia pożarowego.

Wzrastająca ilość tworzyw sztucznych w otoczeniu to wspólny czynnik wielu zmian w architekturze, budownictwie czy w ogóle w życiu. A tworzywa sztuczne palą się inaczej niż tradycyjne materiały – szybciej i gwałtowniej. Wzrasta też ilość izolacji cieplnych i akustycznych w ścianach i dachach. Tym bardziej warto zwrócić uwagę na ryzyko pożarowe w budynkach i je świadomie ograniczyć, stosując niepalne izolacje, takie jak wełna mineralna.

W europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień jest ona sklasyfikowana w najwyższej klasie (A1 lub A2). Materiały z tej grupy nie palą się i nie wspomagają rozwoju pożaru. Nie przyczyniają się też do zwiększonej emisji dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru. W niektórych zastosowaniach izolacja przegrody wełną mineralną wpływa na ochronę elementów konstrukcji budynku przed ogniem.