Pod pojęciem „wełna mineralna” rozumie się zarówno wełnę mineralną szklaną, jak i skalną. Zakres gęstości dla tej grupy materiałowej jest bardzo szeroki i można przyjąć, że zawiera się w przedziale 9–180 kg/m3.

Do wykonywania izolacji od strony wnętrza budynku (np. izolacji stropów drewnianych, jako wypełnienie między legarami) wykorzystuje się głównie lekkie wełny, których gęstość nie przekracza 40 kg/m3.