Wełna mineralna szklana i skalna może występować w różnych kolorach.

Nie mają one wpływu na właściwości materiału. Kolor wynika z technologii produkcji i ze składników, które wchodzą w skład wełny. Kolor nie decyduje o parametrach technicznych i w żadnym wypadku nie wskazuje rekomendowanego zastosowania danego produktu. By poznać cechy wyrobu należy zapoznać się z udostępnianą przez producenta deklaracją właściwości użytkowych lub kartą techniczną.