Producenci zrzeszeni MIWO rekomendują izolowanie przegrody od jej zimniejszej strony. W polskich warunkach klimatycznych oznacza to ocieplanie budynków od zewnątrz. Jednakże w specyficznych sytuacjach, gdy np. brak możliwości ingerencji w fasadę zabytkową, dokonuje się także izolowania ścian zewnętrznych od środka budynku. Każdy taki przypadek wymaga indywidualnego podejścia, jednak zawsze warunkiem dobrej izolacji jest zastosowanie szczelnej warstwy paroizolacji przed warstwą wełny od środka pomieszczenia oraz zapewnienie sprawnej wentylacji.