Takie rozumowanie jest błędne. Jest różnica pomiędzy wentylacją, czyli usuwaniem zużytego powietrza i nadmiaru w nim wilgoci a usuwaniem wilgoci z samych ścian lub spod powierzchni elewacji.

Zapobieganie gromadzeniu się wilgoci w ścianach czy dachu i jej łatwe odprowadzanie na zewnątrz jest sprawą kluczową.

Przegrody budowlane należy budować w taki sposób, by para wodna mogła bez przeszkód przez nie przeniknąć i nie odkładała się w warstwach konstrukcyjnych lub wykończeniowych domu. Dlatego do izolacji powinno się stosować wyroby paroprzepuszczalne. Takim materiałem izolacyjnym jest wełna mineralna. Wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) w przypadku wełny mineralnej wynosi 1, czyli tyle, ile ma powietrze. Oznacza to jej pełną paroprzepuszczalność. Każda wyższa wartość oporu dyfuzyjnego to coraz większy opór dla pary wodnej.

DZIĘKI PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI WEŁNY MINERALNEJ
ZNACZNIE ZMNIEJSZA SIĘ RYZYKO ZATRZYMYWANIA
SIĘ WILGOCI W BUDYNKU, A PRZEZ TO ROZWOJU PLEŚNI
I GRZYBÓW.