Właściwości termoizolacyjne materiałów określa współczynnik przewodzenia ciepła (λ) – im niższy, tym lepiej.

Wyroby z wełny mineralnej dostępne w Polsce mają deklarowane wartości na poziomie od 0,030 do 0,045 W/(m·K), co daje szerokie możliwości
wykorzystania tego materiału. Lambda jest parametrem istotnym, ale nie jedynym, na który należy zwrócić uwagę.

Na izolacyjność przegrody wyrażaną oporem cieplnym (R) lub jego odwrotnością, czyli współczynnikiem przenikania ciepła (U), mają wpływ dwa elementy – współczynnik przewodzenia ciepła materiałów oraz ich grubość. Określoną wartość izolacyjności można uzyskać poprzez wykorzystanie materiałów o niższej lambdzie, poprzez zwiększenie ich grubości lub dzięki obu tym czynnikom jednocześnie.