Gdy chcemy dowiedzieć się czegoś o materiałach izolacyjnych, zwykle zaczynamy od przeszukiwania Internetu. Niestety, oprócz fachowych informacji jest tam wiele komentarzy nie popartych żadną wiedzą techniczną, a także ukrytych treści reklamowych.

Tymczasem wybór dobrej izolacji to jedna z najważniejszych decyzji w procesie budowy domu. Świadoma decyzja sprawi, że izolacja spełni swoje zadania i pozwoli zapobiec nieoczekiwanym sytuacjom.

Warto wiedzieć, że podstawowym i wymaganym prawem źródłem wiedzy o właściwościach każdego wyrobu budowlanego jest Deklaracja Właściwości Użytkowych, gdzie znajdziemy jego parametry techniczne deklarowane przez producenta.

Deklarowanie właściwości wyrobu niesie za sobą istotne informacje. Wiemy, jakie jest jego przeznaczenie, jakie ma parametry, wiemy czy jego własności nie pogarszają się w czasie.

Cechy materiałów muszą być pokazane w jasny i zrozumiały sposób na etykiecie dołączonej do produktu oraz w Deklaracji Właściwości Użytkowych towarzyszącej wyrobowi lub dostępnej w Internecie. Te dokumenty są gwarancją producenta, że wyrób spełnia określone parametry.
To świadectwo potwierdzające bezpieczeństwo i właściwości wyrobu izolacyjnego.

Niestety nie zawsze można uzyskać taki dokument. Okazuje się także, że nie wszystkie wyroby izolacyjne mają etykietę zwierającą informacje wymagane prawem. Takich produktów lepiej nie kupować.