Wyroby z wełny mineralnej nie kurczą się, nie zmieniają swoich wymiarów pod wpływem temperatury, nie podlegają korozji biologicznej i, co najważniejsze, nie zmieniają swoich właściwości termoizolacyjnych.

Współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ) nawet po kilkudziesięciu latach pozostaje na tym samym poziomie. Potwierdzają to niezależne badania europejskiego stowarzyszenia EURIMA i instytutu w Monachium, które dowodzą, że prawidłowo wykonana izolacja z wełny mineralnej, nie zmienia swoich parametrów nawet po ponad 50 latach.