W tym celu trzeba wykonać zakończenie ocieplenia ściany z izolacją cieplną z fasadowej wełny mineralnej (klasa reakcji na ogień A1), zamiast z palnych materiałów izolacyjnych o klasie reakcji na ogień E i F oraz zadbać o to, by murłata była również zaizolowana wełną mineralną.

Do osłonięcia murłaty wystarczy zastosować wyroby, które są odpowiednie do izolowania poddaszy, przy czym zawsze należy zadbać o staranne wykończenie detali.