Istotnym parametrem materiałów izolacyjnych jest wartość współczynnika przewodzenia ciepła (λ), którą deklarują producenci. Im ta wartość jest niższa, tym lepszym izolatorem jest dany materiał.

Dla efektywności termicznej izolacji bardzo ważny jest również opór cieplny, oznaczany na etykiecie wyrobu literą R z indeksem D, co określa zdolność wyrobu do powstrzymywania strat ciepła. Jego wartość zależy od lambdy oraz od grubości izolacji. Im wyższy opór cieplny, tym przegroda budynku może być lepiej zaizolowana termicznie.

Jednak wartości cieplne wyrobów izolacyjnych to nie wszystko.
Wybierając materiał do izolacji domu należy też brać pod uwagę dodatkowe korzyści. Na przykład, gdy wybierzemy wełnę mineralną, to mamy pewność, że izolacja będzie niepalna, trwała i paroprzepuszczalna. Odpowiednio dobrana i zamontowana zapewni użytkownikowi budynku komfort termiczny i akustyczny na długie lata.