Wyniki dla: Maria Dreger

Zmiana w zarządzie Miwo

W zawiązku z decyzją P. Marii Dreger, członka i sekretarza zarządu Stowarzyszenia Miwo, o przejściu na emeryturę, zarząd Miwo podjął decyzję o jej odwołaniu z obu funkcji i powołaniu na jej miejsce P. Łukasza Glapy z firmy Rockwool.
Czytaj więcej →

Bezpieczeństwo pożarowe elewacji

Jak współczesne technologie i materiały budowlane zmieniają ryzyko pożarowe w budynkach? Dlaczego bezpieczeństwo pożarowe elewacji jest tak ważne dla bezpieczeństwa budynku? W jakich przypadkach ocieplenie z wełny mineralnej jest koniecznością? Jak ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania ognia przez elewacje z palnymi ociepleniami stosując wełnę mineralną?
Czytaj więcej →

MIWO partnerem konferencji

  Jak minimalizować ryzyko pożarowe podczas prac budowlanych? Między innymi trzeba zwracać uwagę na klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych i, jeśli są niskie (np. klasa E- wyroby palne), stosować wzmożone środki ostrożności. Najwyższe klasy (najczęściej A1) mają wyroby z wełny mineralnej, co oznacza, że są niepalne. 
Czytaj więcej →

Niepalne pasy z wełny mineralnej w ociepleniach ETICS z izolacją cieplną ze styropianu?

Takie pasy stają się standardem w kolejnych europejskich krajach. Jest to odpowiedź na większe ryzyko pożarowe wynikające z większych grubości palnej izolacji cieplnej z samogasnącego styropianu i zmian w technologii ociepleń. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się ognia po ociepleniu elewacji, styropian w strefach nadprożowych zastępuje się wełną mineralną i wykonuje zabezpieczenia konstrukcyjne w postaci niepalnych pasów z izolacją cieplną z wełny mineralnej. Takie pasy usytuowane są w niewielkiej odległości ponad otworami okiennymi i okalają całe budynki. Szczegółowe wymagania dotyczą nie tylko usytuowania i szerokości pasów przeciwpożarowych i ich składników, ale odnoszą się do całych ociepleń ze styropianem i określają, np. minimalną grubość warstwy zewnętrznej, skład wyprawy (ilości substancji organicznych, retardantów) i gramaturę siatki z włókna szklanego. Choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę, wszystkie  właściwości poszczególnych warstw, a także sposób i jakość wykonania ocieplenia, mają istotny wpływ na to, czy i w jakich warunkach ocieplenie nie rozprzestrzeni ognia. Sama klasyfikacja NRO (nierozprzestrzeniający ognia), uzyskana w warunkach laboratoryjnych na starannie przygotowanej próbce, tego nie gwarantuje. Łatwo sprawdzić, jak w praktyce wyglądają wymagania przeciwpożarowe dla ociepleń ETICS u naszych sąsiadów na przykładzie nowych i docieplanych budynków mieszkalnych – w Niemczech, Czechach i na Słowacji – w krajach o podobnym klimacie, budownictwie, technologiach. Przedstawione na rysunkach porównanie wymagań dla budynków niskich, średniowysokich i wysokich, nowych, a także starych, wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 roku i poddawanych teraz termomodernizacji można znaleźć w publikacji, która ukazała się w miesięczniku Materiały Budowlane 7/2016 i została umieszczona na stronie MIWO za zgodą Redakcji. Link do artykułu "Porównanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych ocieplonych systemem ETICS