Skład Zarządu  MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej

Łukasz Glapa
sekretarz zarządu
Romuald Chrapek
członek zarządu