Skład Zarządu  MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej:

Henryk Kwapisz
przewodniczący zarządu
Łukasz Glapa
sekretarz zarządu
Romuald Chrapek
członek zarządu