Wełna mineralna w twoim domu
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna jest trwała?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest bezpieczna?
Czy wełna mineralna nadaje się do wyciszenia domu?
Czy wełna mineralna przepuszcza parę wodną?
Czy wełna mineralna dobrze izoluje?
Czy wełna mineralna jest trwała?

Bezpieczeństwo pożarowe

Nie zastanawiamy się nad ryzykiem pożaru, dopóki nas nie dotyczy. Ale czy zrobiliśmy wszystko, by nasz dom był bezpieczny? Należy się tym zainteresować jeszcze na etapie projektowania domu. Bezpieczeństwo pożarowe budynków można zwiększyć poprzez odpowiedni dobór niepalnych materiałów izolacyjnych, które gwarantują pasywną ochronę przeciwpożarową, oraz aktywnych środków ochrony przeciwpożarowej, takich jak, czujniki dymu czy gaśnice.

wełna mineralna jest niepalna

Zdecydowana korzyść z ociepleń z wełny mineralnej to ograniczanie ryzyka pożarowego w budynku. Wełna szklana i skalna to materiały mineralne. Głównym składnikiem wełny skalnej jest bazalt, natomiast wełny szklanej – stłuczka szklana i piasek kwarcowy. Dlatego wełna mineralna jest materiałem niepalnym i stanowi skuteczną izolację w budynkach. To jej istotny wyróżnik jako materiału izolacyjnego.

wełna mineralna rodzaje

Wełny mineralne mają najwyższe klasy reakcji na ogień według europejskiej klasyfikacji ogniowej (najczęściej A1). Oznacza to, że takie materiały nie palą się, nie kapią i nie wspomagają rozwoju pożaru. W przeciwieństwie do niektórych palnych materiałów izolacyjnych, wełny mineralne nie przyczyniają się do emisji trującego dymu, który często jest największym zagrożeniem dla ludzi podczas pożaru.

więcej czasu na ratunek

Zastosowanie niepalnej wełny mineralnej w konstrukcjach stropów, ścian, dachów oraz w kanałach wentylacyjnych i instalacjach, minimalizuje ryzyko powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia daje znacznie więcej czasu na przeprowadzenie akcji ratunkowej, przyczyniając się do lepszej ochrony ludzi przebywających w budynku i ograniczenia strat materialnych.