ir_attachment_1382_zolte

Misją MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej jest kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku wełny mineralnej skalnej i szklanej, szerzenie informacji o wyjątkowych właściwościach izolacji z wełny mineralnej oraz propagowanie idei jej różnorodnego zastosowania w budownictwie i przemyśle.

Siła we współpracy
Stowarzyszenie MIWO reprezentuje swoich członków wobec instytucji i ośrodków opiniotwórczych, a także wpływa, poprzez różnorodne działania informacyjne, na trendy budowlane w kierunku uwzględniania aspektów jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. MIWO współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym przy tworzeniu nowych i adaptacji europejskich norm dotyczących materiałów izolacyjnych. W ramach różnych organizacji branżowych współpracuje z innymi stowarzyszeniami oraz związkami pracodawców branży budowlanej. MIWO jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA).

polska1 pkn100 eurp
Rzetelne firmy
MIWO to rzetelność firm członkowskich,
budowana na polskim rynku budowlanym
od 1993 roku.
Zrównoważone budownictwo
Przedstawiciele MIWO uczestniczą w pracach
nad normami w Polskim Komitecie Normalizacji.
Europejskie rozwiązania
MIWO, jako członek EURIMA, ma dostęp
do najnowszych rozwiązań
w UE i na świecie.

 


 

Kalendarium

1995
Rejestracja  „MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej”

1997
MIWO rozpoczyna aktywną działalność

2002-2006
Stowarzyszenie MIWO aktywnie uczestniczy i współfinansuje ogólnopolski program edukacyjno – promocyjny „Mądry Polak przed budową – Dom przyjazny”, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz innymi stowarzyszeniami firm produkujących materiały budowlane.

2003
Stowarzyszenie jest współorganizatorem kampanii „Autobus energetyczny” we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii (KAPE). Autobus odwiedza 150 gmin w Polsce promując energooszczędność.

2003-2004
MIWO uczestniczy w procesie wdrażania  do zbioru Polskich Norm europejskiej klasyfikacji ogniowej materiałów budowlanych według tzw. euroklas. Polscy producenci wełny mineralnej przyjmują Normę PN-EN 13162: 2002 na wyroby z wełny mineralnej. Na produktach z wełny mineralnej pojawiają się nowe oznaczenia, a MIWO prowadzi kampanię promocyjną.

2004
MIWO partnerem akcji „Stop hałasowi!”, której celem jest propagowanie idei walki z hałasem z wykorzystaniem materiałów izolacyjnych dobrej jakości.

2004
Stowarzyszenie MIWO zostaje członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) oraz członkiem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości (KBiN).

2005
Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w kampanii społecznej na rzecz częściowego zwrotu podatku VAT na materiały budowlane. Jest sygnatariuszem listów otwartych: do premiera rządu i prezydenta.

2006-2009
Przedstawiciel MIWO bierze czynny udział we wprowadzeniu w Polsce świadectw energetycznych budynków i mieszkań zgodnie z dyrektywą 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

2007
MIWO reprezentuje KBiN w Radzie Europejskich Producentów Materiałów dla Budownictwa (CEPMC).

2008
MIWO angażuje się wraz z firmami członkowskimi Stowarzyszenia w remont spalonego budynku ośrodka dla ociemniałych w Laskach.

2012
Kampania MIWO w mediach promująca opłacalne wymagania na rzecz energooszczędności budynków zapisane w nowelizacji Dyrektywy EPBD, czyli tzw. RECAST.

2015
Stowarzyszenie zostało patronem programu rewitalizacji polskich miast „Metamorfozy” zainicjowanego przez miesięcznik „Builder”.

2017
Stowarzyszenie włączyło się do akcji „Chcemy uczciwego budownictwa” zainicjowanej i prowadzonej przez Muratorplus.pl. Jej celem jest wypracowanie rozwiązań  pozwalających na skuteczną walkę z patologiami na rynku budowlanym w Polsce. Miwo przystąpiło również do koalicji organizacji branżowych promujących przywrócenie podatkowej ulgi remontowo-budowlanej.
W 2017 roku Miwo obchodziło 20-lecie swojej działalności.

2019-2020
MIWO zostało jednym z partnerów akcji społecznej “Ocieplam dom i walczę ze smogiem” zainicjowanej przez redakcję miesięcznika IZOLACJE. Działania powadzone w ramach tej akcji służą budowaniu świadomości na temat korzyści jakie daje dobrze przeprowadzona termomodernizacja budynków.

2020
MIWO partnerem Builder for the Future, programu miesięcznika „Builder” na rzecz edukacji młodych architektów i inżynierów budownictwa.

2021
MIWO zostało członkiem Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), skupiającego organizacje branżowe zaangażowane w transformację sektora budynków w Polsce.


MIWO