Efektywność energetyczna
pobierz pdf
czytaj w tym oknie
Akustyka
pobierz pdf
czytaj w tym oknie
Bezpieczeństwo pożarowe
pobierz pdf
czytaj w tym oknie
Zrównoważone budownictwo
pobierz pdf
czytaj w tym oknie

tekst sformatowany jak w pdf

ikony z nr, infografiki itp

W Polsce obecnie jest około 16 milionów lokali mieszkalnych1, ale część ekspertów uznaje, że na rynku krajowym wciąż brakuje nawet dwóch milionów nowych lokali. Jedną z propozycji, która mogłaby rozwiązać problemy związane z niewystarczającymi zasobami, jest budowa przez państwo mieszkań pod wynajem. Podstawowym założeniem byłby tutaj znaczący udział skarbu państwa, który sprawiałby, że takie mieszkania cały czas pozostawałyby częścią składową jego majątku. Należy jednak zwrócić uwagę na konieczność zapewniania wysokiej jakości takich budynków, tak aby również w przyszłości stanowiły wartościowy zasób. Budowa mieszkań w sposób zrównoważony, z wykorzystaniem najlepszych technologii sprawi, że te projekty będą stanowić wartość w perspektywie kolejnych dekad, a ich użytkowanie będzie w pełni komfortowe dla nowych i kolejnych użytkowników. W przypadku budowy nowych osiedli mieszkalnych konieczne jest zagwarantowanie dostępu do rozwiniętej infrastruktury, w tym do przedszkoli, parków i przychodni lekarskich, ale również zapewnienie komfortu w użytkowaniu przestrzeni mieszkalnej. Aby budynki zapewniały komfort i były energooszczędne, należy je zbudować tak, by po kilku latach nie trzeba było przeprowadzać remontu. Polski i Polaków nie stać na złą jakość inwestycji mieszkaniowych i remontowych. Wszystkie programy z udziałem dofinansowania publicznego powinny być realizowane zgodnie z najwyższymi wymaganiami oraz standardami jakościowymi, zwłaszcza w zakresie efektywności energetycznej, komfortu akustycznego i bezpieczeństwa pożarowego oraz z uwzględnieniem technologii odpowiadających najlepszym praktykom rynkowym. Wyzwania związane ze zrównoważonym budownictwem nie powinny dotyczyć tylko nowych budynków, ale również niezbędna jest termomodernizacja istniejących zasobów. Część wymogów będzie wynikać z konieczności wdrożenia dyrektywy dotyczącej rozszerzenia systemu EU ETS na budynki oraz dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD), ale w trakcie wdrażania i przeprowadzania projektów termomodernizacyjnych będzie niejednokrotnie konieczne spełnienie wyższych norm niż są wymagane, aby można było zapewnić dłuższą żywotność inwestycji. Tym samym, nowe i modernizowane budownictwo powinno spełniać następujące warunki: foot