Wyniki dla: Deklaracja Właściwości Użytkowych

Oznaczenie wyrobów

Oznaczenie wyrobów z wełny mineralnej W krajach Unii Europejskiej wyroby budowlane objęte normami zharmonizowanymi są oznaczone symbolem CE. W przypadku wełny mineralnej oznaczeniu CE towarzyszy kod produktu, który zawiera szczegółowe informacje o właściwościach wyrobu. Dzięki kodom można łatwo porównywać parametry wyrobów. Obowiązkowymi charakterystykami wyrobów izolacji cieplej, w tym wełny mineralnej, są: opór cieplny, klasyfikacja ogniowa, parametry kształtu (długość, szerokość, grubość, płaskość, prostokątność, stabilność wymiarowa) oraz zapewnienie możliwości operowania wyrobem. Powyższe wymagania, odnoszące się do wszystkich zastosowań budowlanych, muszą być spełnione przez wszystkie wyroby, zgodne z Czytaj więcej →