Poparcie dla działań KBiN

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, wyraża swoje poparcie dla pism skierowanych przez Konfederację do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do NFOŚiGW w sprawie zaangażowania tych instytucji w budowanie długoterminowej strategii związanej z poprawą efektywności energetycznej budynków w Polsce.
Czytaj więcej →

W obronie Programu Ryś

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości skierowała pismo do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w obronie Programu Ryś, dotyczącego termomodernizacji budynków. MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, członek Konfederacji, całkowicie popiera argumenty zawarte w piśmie.
Czytaj więcej →

MIWO patronem programu rewitalizacji polskich miast “Metamorfozy”

Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej jest patronem programu rewitalizacji polskich miast “Metamorfozy” zainicjowanego przez miesięcznik “Builder”. Celem akcji jest informowanie i prowadzenie edukacji na temat możliwości rewitalizacji obszarów miejskich. Informacje kierowane są zarówno do beneficjentów środków z nowej perspektywy finansowej, jak i wszystkich uczestników procesów inwestycyjnych.
Czytaj więcej →