Kontakt dla mediów: Jolanta Ciesielska, tel. 790 464 638, jolanta.ciesielska@miwo.pl

Firmy stowarzyszenia MIWO to miejsca pracy i inwestycje

Letnie miesiące to dobry moment do wykonania remontów, w tym również do termomodernizacji budynków. Przed podjęciem prac związanych z ociepleniem domu z reguły analizujemy jak poniesione inwestycje na termomodernizację przyczynią się do zmniejszenia przyszłych kosztów ogrzewania domu. To przekłada się na naszą decyzję związaną wyborem materiałów i rozwiązań, na zwrócenie uwagi na cenę i jakość. Co stoi za solidnością i jakością wyrobów? Rzetelność produkujących je firm. To, w jaki sposób inwestują w rozwijanie swoich produktów, jakie mają podejście do klientów oraz pracowników, otoczenia, jak są zaangażowane w zrównoważony rozwój.
Czytaj więcej →

Kolejny krajowy plan modernizacji budynków wymaga większej staranności!

Budynki w Unii Europejskiej zużywają około 40 procent energii pierwotnej i generują 36 procent emisji gazów cieplarnianych. By umożliwić osiągnięcie celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, konieczne jest znaczne ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię. Artykuł 4 Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej wymaga od państw członkowskich ustanowienia długoterminowej strategii w zakresie renowacji budynków i poprawy ich charakterystyki energetycznej.
Czytaj więcej →