„Poradnik w zakresie efektywności energetycznej budynków”

27 kwietnia 2016

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej pozytywnie ocenia „Poradnik w zakresie efektywności energetycznej budynków”, który został opublikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Wełna mineralna została wskazana w tym dokumencie jako jeden z materiałów izolacyjnych.

Poradnik Ministerstwa na temat efektywności energetycznej budynków skierowany jest do szerokiego grona odbiorców: inwestorów, właścicieli, użytkowników i zarządców budynków, jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców budowlanych, architektów, inżynierów oraz audytorów energetycznych. Jest to zbiór informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy i użytkowania budynków. Przedstawiono środki, regulacje prawne oraz mechanizmy finansowe, które mają na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków. Dokument stanowi wypełnienie postanowień art. 20 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i jest odpowiedzią na wymagania wynikające z art. 12 dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

W dokumencie Ministerstwa zwrócono uwagę na to jak ważna jest izolacyjność cieplna budynków. To jeden z głównych czynników wpływających na poziom zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynku.

Cieszy nas, że dokument wskazuje takie materiały izolacyjne, jak wełna mineralna szklana i skalna. Dobrze zaizolowane przegrody zewnętrzne budynku wpływają na niskie wartości współczynnika przenikania ciepła tych przegród U, a to z kolei wpływa na obniżenie strat energii oraz kosztów ogrzewania. Inwestycja w dobrą izolację cieplną pozwala na oszczędności przez cały okres eksploatacji budynku – powiedział Andrzej Kielar, Prezes Zarządu MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej.

Jak wiadomo, w Unii Europejskiej sektor budynków odpowiada za około 40 procent całkowitego zużycia energii. Właśnie w tym sektorze istnieje największy potencjał związany z oszczędnością energii, co jest możliwe dzięki właściwemu izolowaniu nowych budynków oraz szeroko zakrojonej termomodernizacji budynków już istniejących. W Polsce gospodarstwa domowe są jednym z największych konsumentów energii i zużywają około 20 procent energii finalnej, dlatego ich efektywność energetyczna w znacznym stopniu oddziałuje na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

Jednym z elementów strategii państwa jest tworzenie odpowiednich regulacji i polityk ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz ochronę środowiska. Obecnie oczekujemy na kolejny Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej w latach 2017-2019, który powinien powstać do końca 2016 roku w Ministerstwie Energii oraz na załącznik nr 4 do tego planu na temat wspierania inwestycji w modernizację budynków, za który jest odpowiedzialne Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Nikogo nie trzeba dziś przekonywać jak ważna jest długofalowa i przewidywalna strategia w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie, w tym prawidłowej izolacji nowych budynków oraz głębokiej termomodernizacji tych już wybudowanych – powiedział Andrzej Kielar.

Stowarzyszenie MIWO pozytywnie odnosi się również do tworzenia i rozwijania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programów dotacji i preferencyjnych kredytów na termomodernizację budynków. Programy takie jak RYŚ, LEMUR czy KAWKA działają na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska.

Ostatnio za pośrednictwem mediów dotarła do nas informacja o możliwości zawieszenia lub weryfikacji programów NFOŚiGW. Mamy nadzieję, że nie dotyczy to programów wspierających budownictwo energooszczędne. Naszym zdaniem, należy nadal prowadzić działania edukacyjne i informacyjne, a przede wszystkim wspierać finansowo wszelkie działania zmierzające do poprawy bilansu energetycznego budynków. Domy jednorodzinne stanowią niemal połowę wszystkich budynków mieszkalnych w Polsce, jednak do tej pory ich termomodernizacja nie była w znaczący sposób wspierana. By sprostać wymogom Unii Europejskiej, konieczne jest uwzględnienie termomodernizacji budynków prywatnych i domów jednorodzinnych, których w Polsce jest coraz więcej. To ogromnie istotne dla polskiej gospodarki, by NFOŚiGW nadal prowadził, a wręcz rozwinął działania na rzecz zwiększenia liczby budynków, które są poddawane renowacji, połączonej z termomodernizacją – powiedział Andrzej Kielar, Prezes Zarządu MIWO.

Informacja o Stowarzyszeniu MIWO

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej powstało w 1995 roku. Jest organizacją branżową, skupiającą czołowych producentów wełny mineralnej: Isover, Knauf Insulation, Paroc, Rockwool i Ursa. Firmy członkowskie MIWO są liderami na polskim i światowym rynku materiałów izolacyjnych. Od wielu lat rozwijają w Polsce produkcję wyrobów o najwyższym standardzie, wyróżniających się nie tylko bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, ale również takimi cechami jak: niepalność i ognioodporność, znakomite właściwości pochłaniania dźwięków, odporność biologiczna i chemiczna oraz paroprzepuszczalność.

 

KOMUNIKATY PRASOWE
liniawelna mineralna
KOMUNIKATY PRASOWE - kliknij po więcej