Krajowy plan modernizacji budynków wymaga większej staranności!

10 maja 2016

Budynki w Unii Europejskiej zużywają około 40 procent energii pierwotnej i generują 36 procent emisji gazów cieplarnianych. By umożliwić osiągnięcie celów Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, konieczne jest znaczne ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię. Artykuł 4 Dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej wymaga od państw członkowskich ustanowienia długoterminowej strategii w zakresie renowacji budynków i poprawy ich charakterystyki energetycznej.

Pierwsze strategie krajowe państw członkowskich na lata 2014-2016, na zlecenie Komisji Europejskiej zostały ocenione przez badaczy z centrum badawczego Joint Research Center („Synthesis Report on the assessment of Member States’ building renovation strategies, 2016”). Zgodnie z tą analizą, strategie sześciu państw, w tym Polski, nie spełniają wymagań Artykułu 4 Dyrektywy 2012/27/UE.

Polski dokument, stanowiący Załącznik 4 do Krajowego Planu Działań ds. efektywności energetycznej, w ocenie Joint Research Center uzyskał 27. miejsce na 31 przeanalizowanych dokumentów i otrzymał 10 punktów z 25 możliwych. Dobrze oceniono przegląd krajowych zasobów budynków w Polsce oraz opis przepisów i praktyk, które mogą pobudzić mogą pobudzić głęboką termomodernizację budynków. Brak natomiast prezentacji sposobów renowacji dla różnych typów budynków, opisu efektywnych działań zmierzających do ich modernizacji oraz analizy optymalizacji kosztów. W dokumencie zabrakło również szczegółowego określenia korzyści wynikających z modernizacji, wskazówek inwestycyjnych oraz perspektyw na przyszłość. Te braki oraz podejście raczej ilościowe niż jakościowe spowodowały, że polski dokument został oceniony jako niezgodny z Artykułem 4 Dyrektywy 2012/27/UE.

Dotychczasowa strategia pomijała także budynki jednorodzinne, w których mieszka połowa Polaków i które, jak wynika z badań, w 70 procentach są wybudowane bez izolacji cieplnej lub są ocieplone niezgodnie z obecnymi wymogami prawa – powiedział Henryk Kwapisz, Sekretarz Zarządu i ekspert MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej. – Niska ocena dla Polski to sygnał, by skupić się teraz na strategii na lata 2017-19.

Do końca kwietnia 2017 roku kraje członkowskie, w tym Polska, mają przedłożyć Komisji Europejskiej kolejne krajowe plany działań dotyczące efektywności energetycznej w latach 2017-2019. Dlatego branża budowlana zrzeszona w Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości (w tym również Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej MIWO) zaapelowała do ministra infrastruktury i budownictwa, by kolejny załącznik nr 4 na lata 2017-2019 został przygotowany z większą starannością i z uwzględnieniem uwag Komisji Europejskiej.

Warto pamiętać, że z modernizacją budynków, w tym jednorodzinnych, nie są związane jedynie koszty. Termomodernizacja to także korzyści oraz rozwiązanie wielu istotnych problemów dla kraju, związanych z jakością powietrza, jakością życia, czy tworzeniem miejsc pracy – powiedział Henryk Kwapisz.

Informacja o Stowarzyszeniu MIWO

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej powstało w 1995 roku. Jest organizacją branżową, skupiającą czołowych producentów wełny mineralnej szklanej i skalnej: Isover, Knauf Insulation, Paroc, Rockwool i Ursa. Firmy członkowskie MIWO są liderami na polskim i światowym rynku materiałów izolacyjnych. Od wielu lat rozwijają w Polsce produkcję wyrobów o najwyższym standardzie, wyróżniających się nie tylko bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, ale również takimi cechami jak: niepalność i ognioodporność, znakomite właściwości pochłaniania dźwięków, odporność biologiczna i chemiczna oraz paroprzepuszczalność.

KOMUNIKATY PRASOWE
liniawelna mineralna
KOMUNIKATY PRASOWE - kliknij po więcej