Czy Polacy boją się zmian klimatycznych?

16 maja 2024

Ostatnio wiele słyszymy o protestach, przede wszystkim rolników, przeciwko wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu. Co sądzimy o tej unijnej polityce i czy w ogóle rozumiemy z czym jest związana? Najczęściej wiemy, że czeka nas wiele zmian, których większość z nas się obawia. Okazuje się, że w opiniach Polaków jest wiele strachu, niewiedzy i wzajemnie wykluczających się stanowisk. Największym wyzwaniem jest transformacja energetyczna, zarówno w skali kraju, jak i gospodarstw domowych. Wszyscy musimy się zaangażować w osiągnięcie neutralności klimatycznej w Europie.

W badaniu przeprowadzonym na początku 2024 roku przez Fundację More In Common Polska, która zebrała opinie społeczne na temat zmian klimatu oraz polityk, które mają im zapobiegać, 71 proc. ankietowanych Polaków boi się tych zmian, a zaprzecza im zaledwie 4 proc. 57 proc. badanych opowiada się za podjęciem natychmiastowych działań, które pomogą zapobiec konsekwencjom, a 45 proc. uważa, że to powinien być priorytet dla Unii Europejskiej.

Polacy popierają działania związane z polityką klimatyczną: 78 proc. ankietowanych popiera przyspieszenie inwestycji w odnawialne źródła energii, a 76 proc. opowiada się za zwiększeniem dopłat do pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych i termomodernizacji budynków. Większościowym poparciem cieszą się też inwestycje w energetykę jądrową, za którymi opowiada się 67 proc. badanych. 57 proc. zgodziło się ze stwierdzeniem o konieczności modyfikacji prowadzenia gospodarki rolnej, opowiadając się jednak raczej za zachętami w rolnictwie czy w gospodarce do właściwych działań niż za zakazami praktyk szkodliwych dla klimatu. Wyjątek od niechęci do zakazów stanowią kwestie dotyczące hodowli zwierząt – aż 69 proc. badanych popiera obowiązek poprawy warunków życia zwierząt hodowlanych, 75 proc. jest gotowa więcej płacić za produkty powstałe z większym poszanowaniem dobrostanu zwierząt.

Choć Polacy popierają zmiany, to jednak boją się, że na nich stracą. Polityka klimatyczna UE, której najpełniejszym wyrazem jest Europejski Zielony Ład, jest przez naszych obywateli oceniana krytycznie. 51 proc. respondentów ocenia negatywnie wpływ UE na ceny energii, 63 proc. społeczeństwa twierdzi, że ochrona środowiska odbędzie się kosztem rolników, a tylko 36 proc. odnotowuje korzyści dla przyrody.

Nowi europarlamentarzyści, którzy zaczną pracę w połowie 2024 roku, a także politycy w poszczególnych krajach, będą mieli dużo do zrobienia w kwestii komunikacji ze społeczeństwem i pokazania korzyści z transformacji i polityk klimatycznych. Potrzebny jest rzetelny przekaz na temat niezbędnych zmian, bo one dotyczą wielu sfer życia i gospodarki. Każdy z nas musi być świadomy sensu tych zmian, ich konieczności i tego jak można w najmniej bolesny sposób je przeprowadzić.

Obecnie negatywny przekaz wypełnił przestrzeń publiczną, a Europejski Zielony Ład stał się chłopcem do bicia, co dodatkowo grozi wzrostem społecznej polaryzacji wokół spraw dotyczących klimatu. Debata publiczna na temat musi więc, jak zalecają badacze, akcentować korzyści środowiskowe, zdrowotne i gospodarcze, ale bez straszenia społeczeństwa. Za kluczową kwestię Polacy uznają zapewnienie poczucia sprawiedliwości prowadzonych przemian. Polityka klimatyczna powinna szybko zyskać „ludzką twarz”, a obywatele powinni też mieć jak najwięcej informacji na temat możliwych systemów wsparcia finansowego i pomocy we wdrażaniu zmian.

Raport „Polityka klimatyczna z ludzką twarzą – oczekiwania Polek i Polaków wobec zielonej transformacji

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej