MIWO za standardem zielonych budynków

22 grudnia 2021

MIWO, jako członek Porozumienia Branżowego Na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), znalazło się wśród sygnatariuszy listu skierowanego do Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

POBE, skupiające dwanaście organizacji związanych z budownictwem, zwróciło się z prośbą do Andrzeja Kazimierskiego, zastępcy dyrektora departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej o przygotowanie standardu zielonych budynków, zgodnego z zasadami taksonomii zrównoważonego finasowania budynków mieszkalnych.

W 2022 roku wszystkie banki w Polsce będą musiały przyjąć odpowiedni standard zielonych budynków zgodny z taksonomią, ale w tej sprawie niestety nie jest jasne jakie kryteria dotyczące maksymalnej wartości energii pierwotnej nieodnawialnej EP należy przyjąć. Niektóre banki w Polsce już przyjęły własne standardy, gdzie EP wynosi poniżej ≤ 50 kWh/m2rok, a nie jest to całkiem spójne z zasadami taksonomii oraz z wymogami unijnych regulacji związanych z dofinansowaniem budynków mieszkalnych.

Wskazane jest więc przygotowanie jednolitego standardu zielonych budynków dla wszystkich instytucji finansowych w Polsce. Standard ten powinien być rekomendacją stworzoną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii skierowaną do polskich banków.

Organizacje zrzeszone w POBE postulują powołanie grupy roboczej w zakresie ustanowienia standardu zielonych budynków, zgodnego z taksonomią i wymogami finansowania ze środków unijnych. W grupie roboczej powinni się znaleźć przedstawiciele NFOŚiGW oraz Związku Banków Polskich, a eksperci POBE są gotowi wesprzeć tę grupę swoją wiedzą i doświadczeniem.

Warto przypomnieć, że unijna taksonomia zrównoważonego finansowania zakłada wprowadzenie systemu jednolitej klasyfikacji w zakresie oceny działalności gospodarczej i inwestycji, które wspierają cele środowiskowe i klimatyczne i tym samym mogą być uznane za „zielone”. Aby działalność lub inwestycja została uznana za „zieloną”, musi sprostać sześciu podstawowym warunkom:

  • łagodzenie zmian klimatu,
  • adaptacja do zmian klimatu,
  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, zapobieganie powstawania odpadów i recykling,
  • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.
AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej