Rośnie nasza świadomość ekologiczna

12 kwietnia 2024

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz ochrony środowiska.

Konsumenci oczekują odpowiedzialnej postawy od biznesu. Prawie połowa Polaków postrzega budownictwo i budynki jako znaczącego emitenta gazów cieplarnianych i uważa, że ten sektor powinien być bardziej zrównoważony. Chodzi m.in. o rozwiązania pozwalające na zmniejszenie zużycia energii czy mediów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, ale także certyfikację materiałów. Przykładowo, ponad połowa badanych wolałaby pracować w biurowcu z certyfikatem ekologicznym, który potwierdza, że budynek jest przyjazny dla środowiska, m.in. jest zbudowany z materiałów z niskim śladem węglowym. 47 proc. respondentów byłaby w stanie zapłacić więcej za dom lub mieszkanie i ich wyposażenie wykonane z certyfikowanych materiałów, w tym z materiałów z recyklingu, jeżeli przyczyniłoby się to do ochrony środowiska.

Prawie 60 proc. konsumentów w Polsce chce, żeby informacja o zrównoważonym pochodzeniu produktu była potwierdzona certyfikatem przez niezależną organizację. To dotyczy wszystkich materiałów budowlanych, także drewna. Okazuje się, że dla konsumentów istotne jest jak prowadzona jest gospodarka leśna i jak drewno jest pozyskiwane. Niemal 80 proc. Polaków jest zdania, że drewno wykorzystywane w budownictwie powinno mieć certyfikat poświadczający legalne pochodzenie oraz brak negatywnego wpływu na środowisko i lokalną społeczność (informacje na podstawie badania przeprowadzonego przez SW Research).

My, konsumenci, także bądźmy coraz bardziej odpowiedzialni. Przed nami Międzynarodowy Dzień Ziemi (22 kwietnia), którego celem jest zwrócenie uwagi na stan środowiska i wyzwania zrównoważonego rozwoju. To niezwykle ważne! Wszyscy mamy wpływ na kondycję Ziemi – decydenci, przemysł i my, indywidualnie, podejmując różne decyzje.

Wszyscy wiemy jak ważna jest izolacja budynku. Dobrze ocieplony dom potrzebuje niewiele energii, by go ogrzać. Mniej energii to mniej wykorzystanych surowców, mniej szkodliwych emisji i smogu.

Gdy budujemy nowy dom, to zaizolujmy go lepiej niż wymagają obowiązujące przepisy. A jeśli mieszkamy w starym, słabo ocieplonym domu, to rozważmy jego termomodernizację, bo to znacznie ograniczy zużycie energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej