MINIMALNE GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW ROZDZIELCZYCH I KOMPONENTÓW
Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z wymaganiami prawnymi?
Minimalne grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania
Warunki Techniczne (WT)
prawo budowlane

Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT). Nowe zapisy obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. wprowadziły szereg istotnych zmian w wymaganiach dotyczących grubości izolacji technicznych. Ich wprowadzenie spowodowało jednak pewne niejednoznaczności w interpretacji zapisów, a co za tym idzie wątpliwości, których liczne echa odnaleźć można na forach dyskusyjnych i w zapytaniach kierowanych do producentów materiałów izolacyjnych.

miwo colapse arrow
Co na temat poprawnego doboru grubości izolacji technicznych mówią Warunki Techniczne?

Tabela z załącznika nr 2 do WT precyzyjnie definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi 0,035 W/(mK). Tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość, w jakiej temperaturze lambda materiału izolacyjnego ma wynosić 0,035 W/(mK)? Ponieważ nie wynika to z tekstu Warunków Technicznych, po pomoc sięgnąć trzeba do normy PN-B-02421:2000, która jednoznacznie mówi, że powinna to być lambda w 40°C.

miwo colapse arrow
Tabela 1.
Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 [W/(mK)])
1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1–4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 50% wymagań z poz. 1–4
6 Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1–4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników 50% wymagań z poz. 1–4
7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 1) 50% wymagań z poz. 1–4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 1) 100% wymagań z poz. 1–4

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

1) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

miwo colapse arrow
Co robić gdy materiał ma inną lambdę?

W przypadku gdy materiał izolacyjny, który chcemy zastosować, charakteryzuje się inną lambdą, należy skorygować grubość warstwy izolacji. By tego dokonać, również i w tym przypadku należy posłużyć się normą. Znajdziemy w niej zapis mówiący, że dla materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż 0,035 W/(m·K), właściwą grubość izolacji należy obliczyć, posługując się wzorem:

lambda docieplenia

gdzie:
e – grubość izolacji określona zgodnie z normą (tabela 1) [mm],
D – średnica zewnętrzna izolowanego przewodu [mm],
l1 – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C [W/(m·K)].

miwo colapse arrow
Tabela 2. Grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przeliczone zgodnie z powyższym wzorem dla różnych współczynników przewodzenia ciepła.
Centralne ogrzewanie - grubości dociepleń

rys 1: Izolacja cieplna z wełny mineralnej przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji chłodu i ogrzewania.

Lambda materiału izolacyjnego [W/mK]
Średnica zewnętrzna 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,04 0,041 0,042
12 20 21 22 23 25 26 27 29
15 20 21 22 23 24 26 27 28
18 20 21 22 23 24 25 26 28
22 20 21 22 23 24 25 26 27
28 20 21 22 23 24 25 26 27
35 30 31 33 34 36 37 39 40
42 30 31 33 34 35 37 38 40
48 40 42 44 46 48 50 52 54
60 50 52 55 57 59 62 65 67
76 70 73 77 80 84 87 91 95
89 80 84 88 91 96 100 104 108
102 100 105 110 115 120 125 131 137
108 100 105 110 114 120 125 130 136
114 100 105 109 114 119 124 130 135
133 100 104 109 114 118 123 128 134
140 100 104 109 113 118 123 128 133
159 100 104 109 113 118 122 127 132
168 100 104 108 113 117 122 126 131
208 100 104 108 112 116 121 125 129
219 100 104 108 112 116 120 125 129
259 100 104 108 112 116 120 124 128
273 100 104 108 111 115 119 123 127
miwo colapse arrow
Tabela 3. Grubości izolacji przeliczone zgodnie z powyższym wzorem dla różnych współczynników przewodzenia ciepła. Przewody ogrzewania powietrznego ułożone wewnątrz i na zewnątrz izolacji cieplnej budynku.
Przewody ogrzewania powietrznego - docieplenie

Rys 2: Izolacja cieplna z wełny mineralnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania.

Lambda materiału izolacyjnego [W/mK]
Średnica zewnętrzna 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,04 0,041 0,042
w z w z w z w z w z w z w z w z
63 40 80 42 84 43 88 45 93 47 97 49 102 51 107 53 112
80 40 80 42 84 43 88 45 92 47 96 48 100 50 105 52 109
100 40 80 42 84 43 87 45 91 46 95 48 99 50 103 51 107
125 40 80 41 83 43 87 44 90 46 94 48 98 49 102 51 106
150 40 80 41 83 43 87 44 90 46 93 47 97 49 101 50 104
160 40 80 41 83 43 86 44 90 46 93 47 97 49 100 50 104
200 40 80 41 83 43 86 44 89 46 93 47 96 49 99 50 102
250 40 80 41 83 43 86 44 89 45 92 47 95 48 98 50 101
300 40 80 41 83 43 86 44 89 45 92 47 94 48 97 49 101
315 40 80 41 83 43 86 44 89 45 91 47 94 48 97 49 100
400 40 80 41 83 43 85 44 88 45 91 46 94 48 97 49 99
500 40 80 41 83 42 85 44 88 45 91 46 93 47 96 49 99
600 40 80 41 83 42 85 44 88 45 90 46 93 47 96 49 98
630 40 80 41 83 42 85 44 88 45 90 46 93 47 96 49 98
800 40 80 41 83 42 85 44 88 45 90 46 93 47 95 49 98

w - przewody ogrzewania powietrznego ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku

z - przewody ogrzewania powietrznego ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku