Wyniki dla: Małgorzata Walczak-Gomuła

Ulga remontowo-budowlana głównym przesłaniem I Forum Gospodarczego Budownictwa i Architektury na BUDMIE

Podczas tegorocznych targów Budma w Poznaniu przedstawiciele izb gospodarczych i stowarzyszeń budowlanych przekazali Andrzejowi Adamczykowi, ministrowi infrastruktury i budownictwa, oraz Tomaszowi Żuchowskiemu, podsekretarzowi stanu w MIiB analizę i rekomendacje w zakresie wpływu wprowadzenia ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie. Stowarzyszenie MIWO jest jednym ze stowarzyszeń zaangażowanych w tę inicjatywę.
Czytaj więcej →