Wkład izolacji w dekarbonizację przemysłu

23 lipca 2021

Powstał ciekawy raport Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych (EiiF) na temat możliwości zmniejszenia wykorzystania energii i emisji CO2 w krajach Unii Europejskiej przy odpowiednim zastosowaniu izolacji przemysłowych. MIWO dysponuje polską wersją tego raportu.

Przeprowadzono ponad 2500 audytów w energetyce i przemyśle i stwierdzono, że potencjał oszczędności istnieje we wszystkich krajach UE, we wszystkich sektorach i urządzeniach oraz temperaturach roboczych. Pojawiają się jednak różnice ze względu na różne źródła energii i jej wykorzystanie, a także ze względu na charakterystyki temperaturowe.

Okazuje się, że stosowane w przemyśle systemy izolacji nie są energetycznie efektywne i opłacalne w obecnych warunkach rynkowych. Przestarzałe warunki techniczne, skupione głównie wokół wymagań dotyczących procesów technologicznych i BHP, są nadal szeroko stosowane w przemyśle. W wielu przypadkach, zastosowana w przemyśle izolacja cieplna jest niedostateczna, a część podzespołów i elementów pozostaje niezaizolowana. Takie sytuacje prowadzą do nadmiernych strat ciepła, a w konsekwencji do wysokich poziomów emisji gazów cieplarnianych, których można by uniknąć.

Główna część potencjału oszczędnościowego powinna pochodzić z izolacji systemów niezaizolowanych i takich gdzie jest uszkodzona izolacja oraz dzięki wprowadzeniu programów konserwacji w celu zapewnienia utrzymania w czasie właściwości użytkowych izolacji na stałym poziomie. Pozostała część potencjału oszczędności pochodziłaby z poprawy i ulepszenia izolacji, zastosowanej na obecnie izolowanych powierzchniach. W oparciu o szczegółową analizę, można powiedzieć, że modernizacja systemów izolacyjnych do klasy energetycznej C pozwoli zredukować około 88% obecnych strat energii w niskich i średnich temperaturach, zaś na poziomie wysokotemperaturowym około 78%.

W publikacji przedstawiono sytuację i możliwości poprawy w poszczególnych krajach UE, również w Polsce.

Raport w polskiej wersji językowej – tutaj

Raport w wersji oryginalnej można znaleźć – tutaj

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej