Wyniki dla: reakcja na ogień

Uwagi MIWO do projektu rozporządzenia

MIWO wzięło udział w konsultacjach publicznych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Czytaj więcej →