Stowarzyszenie MIWO działa już 25 lat!

11 października 2022

25 lat temu, z inicjatywy 5 firm, rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO. Celem tej organizacji jest dbanie o rozwój rynku izolacji, a przede wszystkim kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku wełny mineralnej skalnej i szklanej, szerzenie informacji o jej wyjątkowych właściwościach oraz propagowanie idei jej różnorodnego zastosowania w budownictwie i przemyśle.

W Stowarzyszeniu MIWO jest skupionych pięciu czołowych producentów wełny mineralnej szklanej i skalnej, liderów na polskim i światowym rynku materiałów izolacyjnych: ISOVER, KNAUF INSULATION, PAROC, ROCKWOOL i URSA.

W latach 90. producenci wełny mineralnej rozpoczęli w Polsce budowę nowoczesnych zakładów i linii technologicznych. Stworzono nowe miejsca pracy, zarówno dla osób bezpośrednio zatrudnionych w firmach produkcyjnych, jak i dla wielu pracowników firm podwykonawczych. Zaczęła się nowa era wełny mineralnej w Polsce. Nowoczesne technologie, innowacyjne fabryki i badania techniczne pozwoliły na oferowanie wyrobów z wełny mineralnej, szklanej i skalnej na najwyższym światowym poziomie nie tylko na polskim rynku budowlanym. W ostatnich latach Polska jest jednym z największych europejskich eksporterów wyrobów z wełny mineralnej szklanej i skalnej.

Od samego początku MIWO starało się zwiększać świadomość na temat korzyści z ocieplania domów. W Polsce w latach 90. rynek dopiero otwierał się na izolowanie ścian i dachów. Następowały już zmiany w przepisach techniczno-budowlanych dotyczących izolacyjności termicznej, ale świadomość w zakresie stosowania wyrobów izolacyjnych była niska i trzeba ją było konsekwentnie budować. Naszym głównym założeniem było przekonanie rynku o wszechstronności izolacji z wełny mineralnej – powiedział Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu MIWO.

Oczywiście dziś, gdy coraz częściej buduje się domy zero- czy nawet plus-energetyczne, trudno sobie wyobrazić budynek, który nie byłby doskonale zaizolowany. Recykling czy niski ślad węglowy wyrobów budowlanych nie jest już tylko modą, lecz koniecznością, a izolacja musi wkomponowywać się w coraz lepszą architekturę. Zatem gama wyrobów w tym zakresie musi być coraz szersza, a ich właściwości niezwykle różnorodne – dodał Romuald Chrapek, członek zarządu Stowarzyszenia MIWO.

Dzięki nowym technologiom, rozwojowi rynku i konsekwentnej budowie świadomości o tym jak funkcjonalna i użyteczna jest wełna mineralna, znacznie powiększył się asortyment wyrobów producentów. Obecnie wełnę mineralną stosujemy nie tylko w budynkach, ale również w przemyśle, do izolacji rurociągów, kanałów wentylacyjnych, na statkach, w sprzęcie AGD, w sufitach podwieszanych i ekranach akustycznych, w cysternach kolejowych i platformach wiertniczych czy nawet do upraw roślin.

Co jest mocną stroną Stowarzyszenia? Na pewno współpraca producentów na rzecz promocji bezpieczeństwa i efektywności energetycznej budynków, wspólne działanie dla ochrony środowiska, a także komfortu użytkowników budynków. Nasza organizacja korzysta z wiedzy i doświadczenia ekspertów technicznych, na co dzień pracujących w firmach MIWO, ale działających także dla dobra branży izolacyjnej w Polsce, a przede wszystkim na rzecz ociepleń z wełny mineralnej – powiedział Henryk Kwapisz.

Stowarzyszenie reprezentuje swoich członków wobec instytucji i ośrodków opiniotwórczych, a także wpływa, poprzez różnorodne działania informacyjne, na trendy budowlane w kierunku uwzględniania aspektów jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach różnych organizacji branżowych MIWO współpracuje z innymi stowarzyszeniami oraz związkami pracodawców branży budowlanej. Jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA). Działa w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i uczestniczy w tworzeniu i adaptacji norm związanych z wyrobami budowlanymi.

Dobrze, że wzrasta świadomość inwestorów jak ważna jest izolacja budynków i jakie to przynosi korzyści. Inwestowanie w zrównoważone budownictwo jest najwłaściwszym posunięciem ekonomicznym, a materiały – takie jak wełna mineralna – sprzyjające efektywności energetycznej budynków oraz zapewniające komfort i bezpieczeństwo, gwarantują pewny zwrot z inwestycji – podsumował Łukasz Glapa, sekretarz zarządu MIWO.

25-lecie MIWO to dobra okazja do wręczenia jubileuszowej nagrody AMBASADOR IZOLACJI, którą Stowarzyszenie przyznaje raz na 5 lat organizacjom posiadającym szczególne zasługi na rzecz energooszczędności budynków, czystego powietrza i ochrony środowiska.

Nagrodę AMBASADOR IZOLACJI 2022 otrzymał Polski Alarm Smogowy.

statuetka Polski Alarm Smogowy 2022 Ambasador Izolacji

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej