Warunki Techniczne – udział w konsultacjach publicznych

17 września 2023

Stowarzyszenie MIWO złożyło uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Projekt zmian przepisów, udostępniony do konsultacji publicznych we wrześniu 2023 roku, ma na celu umożliwienie szerszego zastosowania elementów drewnianych przy wznoszeniu budynków oraz doprecyzowanie kwestii związanych z usytuowaniem budynku na działce budowlanej.

W swoich uwagach do projektu rozporządzenia MIWO przede wszystkim postuluje zachowanie bez zmian przepisu nakazującego wykonywanie ścian i stropów oddzielenia przeciwpożarowego z wyrobów niepalnych, ale również, z uwagi na obniżający się poziom bezpieczeństwa budynków, wnosi o wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń dla ścian zewnętrznych budynków i dachów z instalacjami fotowoltaicznymi.

W związku ze stale zwiększającą się ilością materiałów palnych i tworzyw sztucznych, zarówno w wyposażeniu wnętrz, jak i w samych wyrobach budowlanych, oraz pojawianiem się coraz większej liczby instalacji elektrycznych w budynkach, poziom bezpieczeństwa pożarowego budynków ciągle spada. W latach 90. XX wieku na elewacji najczęściej nie było w ogóle izolacji cieplej. Dziś w przypadku najpopularniejszego w Polsce systemu ociepleń ETICS w większości przypadków stosuje się nawet 20 cm styropianu, który ma klasę reakcji na ogień E. Jest to jeden z powodów, dla których dziś pożary rozprzestrzeniają się szybciej i przynoszą większe straty. Przyczyniają się do tego nowe technologie, jak choćby instalacje fotowoltaiczne, które montowane na dachach mogą być przyczyną pożaru całego budynku. Ułatwienia w stosowaniu palnych konstrukcji drewnianych niosą więc za sobą konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń, m.in. dla dachów z instalacją fotowoltaiczną.

Palne elewacje stwarzają bardzo duże zagrożenie i utrudniają ewakuację z budynku. Jest to szczególnie istotne w przypadku budynków mieszkalnych, gdzie liczba pożarów przez ostatnie kilkanaście lat wzrosła o ok. 15-20%. Jest to spowodowane m.in. rosnącą ilością materiałów palnych na ścianach zewnętrznych (co wynika bezpośrednio ze zwiększających się wymagań cieplnych dla przegród budynków). W przypadku pożaru ogromne znaczenie ma jakość wykonania i konserwacja budynków. A każda niedokładność, uszkodzenia wykończenia odsłaniające palne izolacje czy złe klejenie izolacji powodują szybsze rozprzestrzenianie się ognia po elewacji. Dym i ogień mogą się dostać do środka budynku przez okna, powodując większe straty i utrudniając ewakuację.

Aby zlikwidować to zagrożenie okładziny ścian zewnętrznych, ich zamocowanie mechaniczne oraz ocieplenie budynków wysokich i wysokościowych, a także w budynkach ZL II na całej wysokości powinno być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej A2-s3, d0.
Przykłady pożarów budynków wysokich na świecie spowodowały, że w wielu krajach Europy wymaga się niepalności ścian zewnętrznych budynków wysokich. W Polsce rozprzestrzenianie się ognia po elewacji od ognia zewnętrznego zdarza się również coraz częściej, co tylko potwierdza konieczność wprowadzenia odpowiednich zabezpieczeń.

Jednym z aspektów komfortu jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynków, w których spędzamy 90% swojego czasu. Obecnie funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej najczęściej dojeżdżają do pożaru, kiedy jest on już w drugiej fazie (pożar rozwinięty). Wynika to m.in. z faktu, że obecnie – zarówno w materiałach stosowanych do wykończenia i wyposażenia wnętrz, ale także w materiałach budowlanych – stosuje się bardzo dużo tworzyw sztucznych. A te palą się nawet do 8 razy szybciej i gwałtowniej niż materiały pochodzenia naturalnego.
Aby ograniczyć wynikające z tego faktu straty i dać więcej czasu PSP na dojazd proponuje się, zgodnie z wytycznymi SITP WP-03:2-18 „Wytyczne projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe”, stosowanie barier ogniowych w ścianach zewnętrznych, które ocieplone są materiałami biorącymi udział w pożarze. Rozwiązanie jest stosowane w wielu krajach (m.in. w Niemczech, Chorwacji, Francji czy Czechach), ponieważ powoduje ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru po elewacji i wydłuża czas dostępny na ewakuację oraz dojazd i rozpoczęcie działań służb ratowniczo-gaśniczych.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej