Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?
 Najnowsze wpisy
Wkład izolacji w dekarbonizację przemysłu

Wkład izolacji w dekarbonizację przemysłu

23 lipca 2021

Powstał ciekawy raport Europejskiej Fundacji Izolacji Przemysłowych (EiiF) na temat możliwości zmniejszenia wykorzystania energii i emisji CO2 w krajach Unii Europejskiej przy odpowiednim zastosowaniu izolacji przemysłowych. MIWO dysponuje polską wersją tego raportu.

(więcej…)

MIWO docieplenia

Energooszczędność z wełną mineralną

21 lipca 2021

Przepisy budowlane obowiązujące w Polsce określają wymagania odnoszące się do minimalnej izolacyjności cieplnej przegród budynku, warto więc stosować optymalną, grubszą izolację termiczną, która zapewni użytkownikom wieloletni komfort i bezpieczeństwo.

(więcej…)

Izolacja kanału wentylacyjnego - PAROC Hvac Lamella Mat GreyCoat

Uwagi MIWO do projektu rozporządzenia

14 lipca 2021

MIWO wzięło udział w konsultacjach publicznych w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(więcej…)

formularz CEEB

Koniec z anonimowymi kopciuchami

7 lipca 2021

1 lipca 2021 roku ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie gromadzić informacje na temat źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w Polsce. Obowiązek rejestracji źródeł ciepła dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców budynków.

(więcej…)

OK

Uwagi do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

30 czerwca 2021

Stowarzyszenie MIWO wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu Ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz niektórych innych ustaw (projekt z 20 maja 2021 r. ). Oto najistotniejsze uwagi MIWO przesłane do Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii:

(więcej…)

Droga do czystego powietrza

25 czerwca 2021

Opublikowany w czerwcu 2021 roku raport „Droga do czystego powietrza” ocenił skuteczność działań rządu oraz samorządów w walce ze smogiem. Lektura tego opracowania nie jest optymistyczna. Niestety, w większości przypadków wystawiono oceny niedostateczne.

(więcej…)

 Webinarium z ekspertami MIWO
 Filmowo o wełnie mineralnej
 Wełna mineralna w Twoim domu
MIWO preloader
 Ciekawostki
ciekawostki - wełna mineralna

MIWO