Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi?
 Webinarium z ekspertami MIWO
 Filmowo o wełnie mineralnej
 Najnowsze wpisy
Wełna mineralna

Nowe Warunki Techniczne to poprawa komfortu cieplnego, oszczędność energii oraz szansa na rozwój rynku

11 sierpnia 2020

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie współczynników przenikania ciepła oznaczają poprawę komfortu cieplnego dla użytkowników budynków i większe oszczędności energii.

(więcej…)

covid-19

STOWARZYSZENIE MIWO sygnatariuszem listu otwartego do Premiera

8 czerwca 2020

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej jest sygnatariuszem listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów na temat renowacji budynków jako jednego ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego po pandemii COVID-19.

(więcej…)

Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad

STOWARZYSZENIE MIWO poleca publikację „Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”

28 kwietnia 2020

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej poleca publikację „DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad”. Wytyczne przeciwpożarowe Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA zostały zaprezentowane po raz pierwszy podczas tegorocznych targów budowlanych BUDMA.

(więcej…)

Wywiad z Henrykiem Kwapiszem, Przewodniczącym Zarządu MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej.

27 kwietnia 2020

Stowarzyszenie MIWO ma już 23 lata. Jak się przez ten czas zmienił rynek wełny mineralnej, jakie działania prowadzi MIWO, jakie ma cele na najbliższe lata? (więcej…)

Budownictwo wielorodzinne docieplenia

Nadchodzące zmiany Warunków Technicznych w zakresie współczynników przenikania ciepła to wzrost komfortu cieplnego i większe oszczędności energii

10 marca 2020

Marzec 2020 roku jest miesiącem, w którym państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny dostosować do swoich przepisów postanowienia najnowszej dyrektywy o efektywności energetycznej budynków, czyli tzw. dyrektywy EPBD 2018/844. Jest to więc dobry moment, aby przyjrzeć się odpowiednim wymaganiom Warunków Technicznych dotyczącym efektywności energetycznej budynków oraz zmianom tych wymagań, które wejdą w życie od początku przyszłego roku.

(więcej…)

STOWARZYSZENIE MIWO popiera zmiany w Programie Stop Smog

19 lutego 2020

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej popiera wprowadzenie rządowego Programu Stop Smog oraz planowane uruchomienie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Obecnie trwają konsultacje publiczne, uzgodnienia międzyresortowe oraz opiniowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, który stanowi podstawę prawną zmian. Proponowane zmiany mają zniwelować kolejne bariery związane z przedsięwzięciami niskoemisyjnymi i spowodować, że Program Stop Smog stanie się bardziej popularny w gminach.

(więcej…)

 Wełna mineralna w Twoim domu
MIWO preloader
 Ciekawostki
ciekawostki - wełna mineralna

MIWO