Spotkanie z Ministrem

4 kwietnia 2024

Przedstawiciele Stowarzyszenia MIWO wzięli udział w spotkaniu z ministrem Ignacym Niemczyckim w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W spotkaniu uczestniczyli także: Ewa Szuszman, główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji, Artur Polak, naczelnik wydziału w Departamencie Mieszkalnictwa, Tomasz Gałązka z Wydziału Efektywności Energetycznej Budynków (Departament Gospodarki Niskoemisyjnej) oraz Jarosław Sosnowski, główny specjalista w Departamencie Usług Cyfrowych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego.

Minister Niemczycki zaprosił reprezentację MIWO i chętnie wysłuchał głosu branży izolacji z wełny mineralnej na temat aktualnych legislacji, koniecznych zmian w Warunkach Technicznych czy programów rządowych związanych z mieszkalnictwem.

Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu MIWO, i Joanna Remiszewska-Michalak, ekspertka MIWO, przedstawili postulaty branży, m.in.:

1/ Wyzwania dotyczące wdrożenia przepisów ostatniej nowelizacji dyrektywy o charakterystyce
energetycznej budynków (EPBD), przyjętej przez Parlament Europejski 12.03 br. w tym:

• wdrożenie klas energetycznych budynków,
• obowiązek budowy nowych budynków z zerową emisją od paliw kopalnych  (konieczne zmiany w Warunkach Technicznych pod względem wymagań dla takich budynków tak, aby nie musiały być poddawane dodatkowej renowacji);
• aktualizacja Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków oraz zapewnienie narzędzi jej efektywnego wdrażania;
• zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynków i aktualizacja przepisów p.poż.:
• wykorzystanie i przystosowanie istniejących programów wsparcia finansowego do wyzwań wynikających z wdrażania wymagań Dyrektywy EPBD a także ETS-2 (np. Klimatyczny Fundusz Społeczny)
Biorąc pod uwagę znaczenie EPBD, rekomendowane byłoby powołanie zespołu w MRiT z udziałem podmiotów zewnętrznych do efektywnego przygotowania wdrożenia dyrektywy.

2/ Uwzględnienie efektywności energetycznej w realizacji rządowych programów wsparcia rozwoju mieszkalnictwa i modernizacji zasobów mieszkaniowych:

• minimalny procent inwestycji skierowany na termomodernizację;
• minimalne zmniejszenie parametru efektywności energetycznej (np. przenikania ciepła)  o x%  albo jakiś inny wymagalny warunek;
• wymóg dotyczący zużycia energii na ogrzewanie na najniższym możliwym poziomie.

3/ Stosowanie narzędzi cyfrowych w inwestycjach budowlanych – uwzględnienie analizy kosztów w cyklu życia produktów (LCC) w dalszych pracach ministerstwa nad openBIM.

• ślad węglowy budynków powinien być uwzględniany w projektach architektoniczno-budowlanych udostępnianych przez GUNB, elektronicznych książkach obiektów budowlanych i dziennikach budowy.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej