Kolejny głos na temat zwrotu VAT za materiały budowlane

19 marca 2024

41 organizacji, głównie z branży budowlanej, zwróciło się z apelem do premiera Donalda Tuska o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe.  Stowarzyszenie MIWO jest wśród sygnatariuszy.

To już drugi podobny apel, tym razem do nowego rządu, w którym sygnatariusze mówią o konieczności podjęcia szybkich działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku budowlanym. Jest to szczególnie istotne w kontekście polityki mieszkaniowej, ponieważ obserwuje się spadek aktywności inwestycyjnej w mieszkalnictwie, co ma bezpośredni wpływ na kondycję całego sektora budowlanego.

Według danych GUS, w 2023 r. wydano 241 tys. pozwoleń na budowę mieszkań i jest to o 57 tys. mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (spadek o 19%). Liczba rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych jest mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 189 tys. (o 11 tys. mniej niż w 2022 r.), co stanowi spadek o 6%, natomiast liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ubiegłym roku wyniosła 220 tys., tj. mniej o prawie 8% niż w 2022 roku. W 2023 roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę około 70 tys. domów jednorodzinnych i jest to wynik o 34% gorszy niż w rekordowym roku 2021.
Aby szybko zwiększyć liczbę dostępnych pod względem kosztowym mieszkań i jednocześnie poprawić warunki życia obywateli w Polsce konieczne jest wsparcie remontów istniejących zasobów budowlanych, budownictwa indywidualnego oraz przywracanie do użytkowania pustostanów (wg. danych GUS z 2021 roku w Polsce jest 1,86 mln pustych lokali i domów).
W celu zwiększenia nakładów na remonty oraz budowy domów i mieszkań, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań trwale stymulujących ten proces. Efekt ten można osiągnąć wprowadzając zachęty podatkowe dla osób fizycznych umożliwiające odzyskanie części środków poniesionych na remont lub budowę własnego mieszkania. Prostym, skutecznym i sprawiedliwym społecznie mechanizmem jest zwrot części podatku VAT zawartego w cenie wyrobów budowlanych przeznaczonych na budowę lub remont własnego domu lub mieszkania.

Apel organizacji branżowych oraz listę sygnatariuszy, można znaleźć tu

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej