Stowarzyszenie MIWO wygrało sprawę sądową

9 marca 2023

Sąd Okręgowy w Lublinie wydał wyrok w pierwszej instancji w sprawie z powództwa Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO przeciwko Xpand EuroGroup Sp. z o.o. Sp.k, administratorowi strony eopin.org Europejskiej Organizacji Poliuretanowych Izolacji Natryskowych.
Orzeczono, że na tej stronie internetowej rozpowszechniane są informacje w większości nieprawdziwe, błędnie sugerujące przeciętnemu odbiorcy, że pianka PUR ma lepsze i skuteczniejsze od wełny mineralnej właściwości termoizolacyjne.

Materiał zatytułowany „Ocieplenie poddasza pianką a wełną mineralną“ – zamieszczony przez spółkę Xpand EuroGroup Sp. z o.o. Sp.k. w sposób świadomy i zawiniony – porównujący odporność ogniową wełny mineralnej i piany poliuretanowej PUR, ich trwałość w czasie, właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej i montażu, Sąd uznał w większości za nieprawdziwy i wprowadzający w błąd. Nakazał usunięcie tego przekazu i zakazał rozpowszechniania go w jakikolwiek sposób, w tym na stronie internetowej.

Zgodnie z wyrokiem sądu, spółka Xpand EuroGroup jest zobowiązana do pokrycia wszystkich kosztów sadowych (w kwocie ponad 40.000 złotych) i do zamieszczenia stosownego oświadczenia z przeprosinami dla MIWO na stronach eopin.org oraz xpandeurogroup.eu. Oświadczenie powinno się wyświetlać na tych obu stronach jako pierwsza informacja, dobrze widoczna dla każdego użytkownika. Wyrok nie jest prawomocny i przysługuje od niego apelacja.

– Cieszymy się, że sąd podzielił nasze stanowisko. Zarówno nasi eksperci, jak i niezależni biegli, przedstawili sądowi merytoryczne argumenty, które pozwoliły udowodnić, że porównanie właściwości materiałów izolacyjnych na stronie eopin.org mija się z prawdą. Nierzetelne informowanie konsumentów w kwestii właściwości wyrobów budowlanych to nie tylko przejaw nieuczciwej konkurencji, ale też brak odpowiedzialności, gdyż może to powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa czy wygody użytkowników – powiedział Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej MIWO.

– Rozumiemy chęć promowania produktów, jednak należy to robić z poszanowaniem prawa i zasad biznesowych. Wiarygodne informacje o wyrobach izolacyjnych znajdują się w Deklaracjach Właściwości Użytkowych, które są udostępniane przez producentów. Będziemy nadal aktywnie monitorować dostępne w Internecie treści i porównania materiałów izolacyjnych, które wprowadzają w błąd i które, w sposób niezgodny z prawem, dyskredytują wyroby konkurencji – powiedział Łukasz Glapa, sekretarz zarządu MIWO.

Stowarzyszenie MIWO od wielu lat stara się przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji. Prowadzi działania, które mają ograniczyć rozpowszechnianie nieprawdziwych treści dotyczących właściwości materiałów izolacyjnych. W przypadkach, które w sposób szczególny naruszają zasady równej konkurencji, rozważane są również pozwy sądowe.

Aktualizacja – 15.06.2023 r.Spółka Xpand EuroGroup nie złożyła apelacji. Wyrok sądu się uprawomocnił.

KOMUNIKATY PRASOWE
liniawelna mineralna
KOMUNIKATY PRASOWE - kliknij po więcej