Wybrano zarząd Stowarzyszenia MIWO na kadencję 2020-2023

Walne Zebranie Członków MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej wybrało nowy zarząd na lata 2020-2023. Składa się on z 10 członków, którzy są przedstawicielami firm członkowskich. Zarząd Stowarzyszenia MIWO jest wybierany na 3 lata.

Następnie zarząd Stowarzyszenia MIWO wybrał spośród swoich członków przewodniczącego oraz sekretarza zarządu. Jako przewodniczący zarządu na kolejną kadencję został wybrany Henryk Kwapisz, a na funkcję sekretarza zarządu ponownie nominowano Łukasz Glapę.

Henryk Kwapisz jest związany z rynkiem budownictwa od ponad 30 lat, a w MIWO działa od ponad 20 lat.

Henryk Kwapisz

Łukasz Glapa pracuje w branży budowlanej od blisko 15 lat, a od 10 lat jest odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem, rozwojem produktowym oraz doradztwem technicznym w branży izolacji budowlanych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Łukasz Glapa sekretarz MIWO

Łukasz Glapa