Powołano władze MIWO na lata 2021-2023

11 maja 2021

Walne Zebranie Członków MIWO powołało na trzyletnią kadencję Radę Stowarzyszenia, organ kierujący Stowarzyszeniem.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele firm członkowskich:
1. Radek Bedrna,
2. Romuald Chrapek,
3. Mirosław Gawryluk,
4. Łukasz Glapa,
5. Mirosław Faluta,
6. Maciej Kuczyński,
7. Henryk Kwapisz,
8. Andrzej Kielar,
9. Adam Łakomy,
10. Adam Orzeszak.

Następnie Rada Stowarzyszenia wybrała spośród swoich członków trzyosobowy zarząd MIWO, który reprezentuje tę organizację na zewnątrz.
W skład zarządu wchodzą:
– Henryk Kwapisz – przewodniczący zarządu,
– Łukasz Glapa – sekretarz zarządu,
– Romuald Chrapek – członek zarządu.

Zarówno Radę Stowarzyszenia, jak i zarząd, zgodnie ze statutem MIWO, wybiera się raz na 3 lata.

 

Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu, jest związany z rynkiem budownictwa od ponad 30 lat, a w MIWO działa od ponad 20 lat.

Henryk Kwapisz

Łukasz Glapa, sekretarz zarządu,  pracuje w branży budowlanej od blisko 15 lat, a od 10 lat jest odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem, rozwojem produktowym oraz doradztwem technicznym w branży izolacji budowlanych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Łukasz Glapa sekretarz MIWO

Łukasz Glapa

 

Romuald Chrapek, członek zarządu, z branżą budowlaną jest związany od niemal 20 lat; odpowiedzialny za zarządzanie marketingiem, rozwojem biznesu i produktów, doradztwem technicznym w branży izolacji budowlanych.

Romuald Chrapek

Romuald Chrapek

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej