MIWO na konferencji ETICS

5 czerwca 2023

Przedstawicie MIWO uczestniczyli w IX Międzynarodowej Konferencji ETICS zorganizowanej w Łodzi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń SSO. MIWO jest członkiem Stowarzyszenia SSO.

Henryk Kwapisz, przewodniczący zarządu MIWO, w prezentacji „Umożliwiając zmianę: energooszczędne budynki dla zrównoważonej Europy” przedstawił działania Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych EURIMA na tle decyzji i prac prowadzonych na poziomie Unii Europejskiej.

W świetle kryzysu energetycznego, rosnącego ubóstwa energetycznego i wieloletniego uzależnienia Europy od importu rosyjskiego gazu, wydaje się oczywiste, że Europa nie może sobie dłużej pozwolić na budynki nieefektywne energetycznie. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w sprawie dyrektywy dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków, która następnie wchodzi w fazę negocjacji trójstronnych. Branża budowlana oczekuje, że dyrektywa przyniesie znaczne oszczędności, a jednocześnie sprawi, że europejskie zasoby budowlane będą bardziej zrównoważone i bezpieczne. Niemniej jednak negocjacje będą wymagające, gdyż duża koalicja państw członkowskich stanowczo sprzeciwia się obowiązkowym remontom poszczególnych klas budynków. EURIMA pracuje nad tym, aby Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) została ulepszona w trakcie rozmów trójstronnych aby mogła zapewnić środki niezbędne do zwiększenia efektywności energetycznej budynków w całej Europie.

Piotr Pawlak, członek grupy technicznej Stowarzyszenia MIWO przedstawił prezentację pt. „Badania akustyczne ścian docieplonych systemami ETICS z izolacją z wełny mineralnej oraz styropianu – porównanie wyników testów laboratoryjnych”.

Autor omówił zagadnienia związane z izolacyjnością akustyczną ścian zewnętrznych z uwzględnieniem obowiązujących wymagań prawnych, klas akustycznych dla budynków oraz oczekiwań inwestorów. Przedstawił wpływ złożonych systemów izolacji cieplnej ETICS na izolację akustyczną ścian, rozpatrując również wpływ innych elementów w ścianie, takich jak okna, drzwi oraz nawiewniki okienne. Przedstawił i porównał wyniki badań akustycznych przeprowadzonych przez firmę ROCKWOOL dla pełnej ściany ocieplonej ETICS z wełną mineralną oraz EPS. Omówił sposoby obliczeniowe szacowania izolacyjności akustycznej wg PN-EN ISO 12354-1:2017-10 po dołożeniu dodatkowych warstw do ściany masywnej.

ETICS, który w tym roku obchodzi jubileusz 65-lecia, jest od wielu lat najpowszechniej stosowanym w Europie rozwiązaniem materiałowo-technicznym poprawiającym efektywność energetyczną. O skali sukcesu ETICS świadczy około 300 milionów metrów kwadratowych ocieplonych ścian zewnętrznych budynków na naszym kontynencie.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej