Sukces MIWO w przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji

3 marca 2021

W listopadzie 2020 roku informowaliśmy o uzyskaniu przez Stowarzyszenie MIWO od Sądu Okręgowego w Lublinie XII Wydziału Własności Intelektualnej zabezpieczenia roszczeń wobec Xpand Euro Group. W ocenie Sądu Okręgowego w Lublinie, MIWO słusznie wskazywało, że w porównaniu pt. „Ocieplenie poddasza pianką a wełną mineralną” zamieszczonym na stronie eopin.org rozpowszechniane są informacje wprowadzające w błąd na temat materiałów termoizolacyjnych: wełny mineralnej i piany poliuretanowej.

24 lutego 2021 roku Sąd Okręgowy w Lublinie XII Wydział Własności Intelektualnej wydał wyrok częściowy w sprawie z powództwa MIWO – Stowarzyszenia Producentów Wełny Mineralnej Szklanej i Skalnej i nakazał pozwanemu – firmie Xpand EuroGroup Sp. z o. o. Sp. k. zaniechanie rozpowszechniania w jakikolwiek sposób, w tym na stronie internetowej eopin.org, wprowadzających w błąd informacji i porównań dotyczących wełny mineralnej i piany poliuretanowej. Wskazane przez sąd informacje dotyczą m.in. odporności ogniowej obu materiałów, ich trwałości w czasie, izolacyjności cieplnej i wymogów montażowych. Sąd nakazał usunięcie ze strony eopin.org wprowadzających w błąd treści wskazanych w porównaniu pt. „Ocieplenie poddasza pianką a wełną mineralną”.

Wyrok sądu posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

MIWO od lat prowadzi działania na temat zaniechania rozpowszechniania wprowadzających w błąd informacji i porównań w Internecie dotyczących materiałów izolacyjnych. Działania te są prowadzone dwutorowo: Stowarzyszenie wysyła sprostowania i wezwania bezpośrednio do firm publikujących takie treści na swoich stronach internetowych, bądź w swoich materiałach reklamowych, stara się zainteresować takimi praktykami inspektoraty budowlane oraz UOKiK, a także prowadzi sprawy sądowe poprzez wybraną kancelarię prawną.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej