Budynki zeroemisyjne coraz bliżej

19 marca 2023

Parlament Europejski przyjął w połowie marca 2023 roku zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), popularnie zwanej nowym unijnym prawem budowlanym.

Dyrektywa EPBD to akt prawny negocjowany w UE w ramach pakietu Fit For 55, którego celem jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Znowelizowana dyrektywa będzie kolejną  regulacją, po Taksonomii, która ma się przyczynić do dekarbonizacji sektora budowlanego i osiągnięcia przez Unię stanu neutralności klimatycznej do roku 2050. 

Szykuje się więc rewolucja w zakresie energooszczędności budynków. Od 2028 r. nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne (te, które są własnością instytucji publicznych nawet od 2026 roku), natomiast stare będą sukcesywnie poddawane renowacji. Zostanie również wprowadzony obowiązek liczenia śladu węglowego budynków w ich cyklu życia.
Od 2028 roku nowe domy będą musiały być wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Państwa członkowskie będą zobligowane do stopniowego wycofywania ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 r. Nowe przepisy mają zakazać dotacji do kotłów na paliwa stałe już z początkiem 2024 r.

Warto też wspomnieć o tym co dzieje się w Polsce – w połowie marca br. zakończyły się prekonsultacje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii na temat rozporządzenia o charakterystyce energetycznej budynków. Według projektu rozporządzenia, do oceny efektywności energetycznej budynków wprowadzone zostaną klasy energetyczne oparte o dostarczoną energię netto. Dzięki temu, stosowane w budynkach odnawialne źródła energii (OZE) przyczynią się nie tylko do zmniejszenia śladu węglowego tych budynków, ale również znacznie poprawią ich klasę efektywności energetycznej.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
Eco house

TAK dla głębokiej termomodernizacji

Nowa wersja programu Czyste Powietrze, ogłoszona w grudniu 2022 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. Program wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Ma to zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji budynków wraz z wymianą […]

Czytaj więcej ->

Przyspieszmy renowację budynków!

W obliczu rosnących rachunków za energię, alarmujących doniesień z COP27 o braku decyzji na temat ochrony klimatu, a także trwających negocjacji w sprawie kluczowej dyrektywy budowlanej UE, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen opowiedziała się za przyspieszeniem procesu renowacji budynków.

Czytaj więcej ->

MIWO standard zielonych budynków

Wsparcie dla termomodernizacji

W połowie grudnia zostanie ogłoszona kolejna wersja rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z zapowiedzi wynika, że większe niż w poprzednich wersjach programu, będzie dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Jest to krok w dobrym kierunku.

Czytaj więcej ->

Drzewa

Chłodniej w upalne dni

Drzewa schładzają otoczenie. Duży klon w gorące letnie popołudnie wyparowuje ponad 200 l wody na godzinę, a związany z tym efekt chłodzący można porównać z pracą 5 klimatyzatorów.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej