Budynki zeroemisyjne coraz bliżej

19 marca 2023

Parlament Europejski przyjął w połowie marca 2023 roku zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), popularnie zwanej nowym unijnym prawem budowlanym.

Dyrektywa EPBD to akt prawny negocjowany w UE w ramach pakietu Fit For 55, którego celem jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Znowelizowana dyrektywa będzie kolejną  regulacją, po Taksonomii, która ma się przyczynić do dekarbonizacji sektora budowlanego i osiągnięcia przez Unię stanu neutralności klimatycznej do roku 2050. 

Szykuje się więc rewolucja w zakresie energooszczędności budynków. Od 2028 r. nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne (te, które są własnością instytucji publicznych nawet od 2026 roku), natomiast stare będą sukcesywnie poddawane renowacji. Zostanie również wprowadzony obowiązek liczenia śladu węglowego budynków w ich cyklu życia.
Od 2028 roku nowe domy będą musiały być wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Państwa członkowskie będą zobligowane do stopniowego wycofywania ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 r. Nowe przepisy mają zakazać dotacji do kotłów na paliwa stałe już z początkiem 2024 r.

Warto też wspomnieć o tym co dzieje się w Polsce – w połowie marca br. zakończyły się prekonsultacje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii na temat rozporządzenia o charakterystyce energetycznej budynków. Według projektu rozporządzenia, do oceny efektywności energetycznej budynków wprowadzone zostaną klasy energetyczne oparte o dostarczoną energię netto. Dzięki temu, stosowane w budynkach odnawialne źródła energii (OZE) przyczynią się nie tylko do zmniejszenia śladu węglowego tych budynków, ale również znacznie poprawią ich klasę efektywności energetycznej.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
dekarbonizacja budynków

Czy Polacy boją się zmian klimatycznych?

Ostatnio wiele słyszymy o protestach, przede wszystkim rolników, przeciwko wdrożeniu Europejskiego Zielonego Ładu. Co sądzimy o tej unijnej polityce i czy w ogóle rozumiemy z czym jest związana? Najczęściej wiemy, że czeka nas wiele zmian, których większość z nas się obawia. Okazuje się, że w opiniach Polaków jest wiele strachu, niewiedzy i wzajemnie wykluczających się […]

Czytaj więcej ->

miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej