Budynki zeroemisyjne coraz bliżej

19 marca 2023

Parlament Europejski przyjął w połowie marca 2023 roku zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), popularnie zwanej nowym unijnym prawem budowlanym.

Dyrektywa EPBD to akt prawny negocjowany w UE w ramach pakietu Fit For 55, którego celem jest dostosowanie unijnego prawodawstwa do nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. Znowelizowana dyrektywa będzie kolejną  regulacją, po Taksonomii, która ma się przyczynić do dekarbonizacji sektora budowlanego i osiągnięcia przez Unię stanu neutralności klimatycznej do roku 2050. 

Szykuje się więc rewolucja w zakresie energooszczędności budynków. Od 2028 r. nowe budynki będą musiały być zeroemisyjne (te, które są własnością instytucji publicznych nawet od 2026 roku), natomiast stare będą sukcesywnie poddawane renowacji. Zostanie również wprowadzony obowiązek liczenia śladu węglowego budynków w ich cyklu życia.
Od 2028 roku nowe domy będą musiały być wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. Państwa członkowskie będą zobligowane do stopniowego wycofywania ogrzewania paliwami kopalnymi do 2035 r. Nowe przepisy mają zakazać dotacji do kotłów na paliwa stałe już z początkiem 2024 r.

Warto też wspomnieć o tym co dzieje się w Polsce – w połowie marca br. zakończyły się prekonsultacje w Ministerstwie Rozwoju i Technologii na temat rozporządzenia o charakterystyce energetycznej budynków. Według projektu rozporządzenia, do oceny efektywności energetycznej budynków wprowadzone zostaną klasy energetyczne oparte o dostarczoną energię netto. Dzięki temu, stosowane w budynkach odnawialne źródła energii (OZE) przyczynią się nie tylko do zmniejszenia śladu węglowego tych budynków, ale również znacznie poprawią ich klasę efektywności energetycznej.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

Raport BPIE

Minimalne standardy, maksymalny wpływ

Unia Europejska wciąż nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów klimatycznych w sektorze budowlanym. Brak działań czy opóźnienia we wdrażaniu skutecznych polityk dekarbonizacji budynków na poziomie europejskim i w krajach członkowskich są faktem. Aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez UE na lata 2030 i 2050 w sektorze budowlanym należy jeszcze w tym dziesięcioleciu […]

Czytaj więcej ->

Ciepłe domy

Co wiemy o termomodernizacji?

Ponad 40 proc. Polaków w ostatnich pięciu latach przeprowadziło działania z zakresu termomodernizacji swojego domu, głównie po to, by zwiększyć jego energooszczędność. Największą przeszkodą w podjęciu decyzji o termomodernizacji jest jej zbyt wysoka cena – to wniosek płynący z badania przeprowadzonego na grupie 1000 osób w wieku od 30 do 64 lat. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Grupy […]

Czytaj więcej ->

Izolacja ma znaczenie

„Mapa drogowa dekarbonizacji europejskiego przemysłu izolacji z wełny mineralnej” – raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) określa kluczowe filary, które pomogą zarówno samej branży izolacyjnej, jak i zasobom budowlanym Unii Europejskiej osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Przede wszystkim należy postawić na efektywność energetyczną budynków, gospodarkę cyrkulacyjną w przemyśle, a także […]

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej