Wyniki dla: ETICS

MIWO poleca konferencję ETICS

MIWO jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) poleca Międzynarodową Konferencję ETICS, ważne wydarzenie polskiej branży ociepleń, które w tym roku odbędzie się w Ożarowie Mazowieckim w dniach 9 i 10 maja. MIWO weźmie udział w tym wydarzeniu.
Czytaj więcej →

Jak we Francji zadbano, by elewacje były mniej palne? Pasy przeciwpożarowe z wełny mineralnej na elewacjach i wymagania dla tynków

Francja jest kolejnym krajem europejskim, w którym, wraz z rosnącą popularnością ociepleń ETICS i ze zmianami w tej technologii, systematycznie wprowadza się wymagania, mające na celu utrzymanie ryzyka pożarowego na ograniczonym poziomie. Jest to możliwe mimo zwiększającego się obciążenia ogniowego elewacji od palnych systemów, zwłaszcza tych, w których izolacją cieplną jest styropian (klasa reakcji na ogień E; samogasnący).
Czytaj więcej →

MIWO poleca

Już po raz czwarty polska branża chemii budowlanej spotka się w Ożarowie Mazowieckim na Międzynarodowej Konferencji ETICS, organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO).  Konferencja odbędzie się w dniach 11-12 maja 2017 roku i będzie się toczyć wokół zmian wymagań prawnych, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich miesięcy zarówno na rynku polskim, jak i unijnym. Mowa będzie również o nadzorze nad rynkiem wyrobów budowlanych, o rynku usług badawczych i pomiarowych oraz o metodyce badań. 
Czytaj więcej →

Niepalne pasy z wełny mineralnej w ociepleniach ETICS z izolacją cieplną ze styropianu?

Takie pasy stają się standardem w kolejnych europejskich krajach. Jest to odpowiedź na większe ryzyko pożarowe wynikające z większych grubości palnej izolacji cieplnej z samogasnącego styropianu i zmian w technologii ociepleń. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się ognia po ociepleniu elewacji, styropian w strefach nadprożowych zastępuje się wełną mineralną i wykonuje zabezpieczenia konstrukcyjne w postaci niepalnych pasów z izolacją cieplną z wełny mineralnej. Takie pasy usytuowane są w niewielkiej odległości ponad otworami okiennymi i okalają całe budynki. Szczegółowe wymagania dotyczą nie tylko usytuowania i szerokości pasów przeciwpożarowych i ich składników, ale odnoszą się do całych ociepleń ze styropianem i określają, np. minimalną grubość warstwy zewnętrznej, skład wyprawy (ilości substancji organicznych, retardantów) i gramaturę siatki z włókna szklanego. Choć nie zawsze zdajemy sobie sprawę, wszystkie  właściwości poszczególnych warstw, a także sposób i jakość wykonania ocieplenia, mają istotny wpływ na to, czy i w jakich warunkach ocieplenie nie rozprzestrzeni ognia. Sama klasyfikacja NRO (nierozprzestrzeniający ognia), uzyskana w warunkach laboratoryjnych na starannie przygotowanej próbce, tego nie gwarantuje. Łatwo sprawdzić, jak w praktyce wyglądają wymagania przeciwpożarowe dla ociepleń ETICS u naszych sąsiadów na przykładzie nowych i docieplanych budynków mieszkalnych – w Niemczech, Czechach i na Słowacji – w krajach o podobnym klimacie, budownictwie, technologiach. Przedstawione na rysunkach porównanie wymagań dla budynków niskich, średniowysokich i wysokich, nowych, a także starych, wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 roku i poddawanych teraz termomodernizacji można znaleźć w publikacji, która ukazała się w miesięczniku Materiały Budowlane 7/2016 i została umieszczona na stronie MIWO za zgodą Redakcji. Link do artykułu "Porównanie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych ocieplonych systemem ETICS

MIWO poleca III Międzynarodową Konferencję ETICS

11-12 maja 2016 roku w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja ETICS, doroczne spotkanie polskiej branży ociepleń. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), skupiające 29 podmiotów aktywnych na krajowym rynku ETICS. MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, poleca to wydarzenie.
Czytaj więcej →