Oszczędzać energię od zaraz!

13 marca 2022

Ile energii można zaoszczędzić dzięki 20 cm izolacji poddaszy i dachów w domach, które są nieocieplone lub słabo ocieplone? Jest na to odpowiedź w najnowszym raporcie Europejskiego Instytutu Techniki Budowlanej (Buildings Performance Institute Europe), który zbadał potencjał oszczędności w 21 krajach Unii Europejskiej.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, Unia Europejska buduje krótko – i długoterminowe strategie pozyskiwania nowych źródeł energii. Jest wiele pomysłów. Na pewno w dłuższej perspektywie konieczne jest przejście krajów członkowskich na pozyskiwanie energii odnawialnej, ale inwestycje w infrastrukturę energetyczną są z natury rzeczy inwestycjami wymagającymi czasu. Nie da się z dnia na dzień postawić nowych turbin wiatrowych i innej niezbędnej infrastruktury. Jedno działanie należy zintensyfikować natychmiast – jest nim powszechne oszczędzanie energii.

Buildings Performance Institute Europe (BPIE) w swoim raporcie przedstawia propozycje zmniejszenia zużycia energii w budynkach w UE. Zapewne pomogą szybkie zmiany naszych zachowań, takie jak obniżenie temperatury w pokoju o stopień lub dwa, wyłączenie urządzeń, które nie są pilnie potrzebne, czy pozostawienie w zimie samochodu w garażu, zamiast na zewnątrz. Na liście zalecanych przez BPIE szybkich działań jest przygotowanie się do następnej zimy, tak, by budynki w następnym sezonie grzewczym zużyły na ogrzewanie jak najmniej energii.

Indywidualne działania muszą zostać zastąpione mądrym, dalekowzrocznym planem UE, mającym na celu strukturalne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. I to jest dobry czas na odważne i natychmiastowe działania w celu masowego zwiększenia efektywności energetycznej budynków.

Powinna ruszyć europejska kampania na rzecz ocieplania poddaszy i dachów, prowadzona przez rządy krajów członkowskich przy wsparciu Komisji Europejskiej. Sama izolacja nieizolowanych lub niedostatecznie izolowanych poddaszy i dachów pozwoliłaby zaoszczędzić do 14 proc. energii grzewczej w domach. Odpowiednie inwestycje powinny być w pełni pokrywane przez kraje z funduszy udostępnionych przez Unię Europejską na ten cel, a także z przychodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Udostępnieniu środków finansowych na te działania powinna towarzyszyć intensywna promocja.

Obliczono wpływ dodania 20 cm izolacji na poddaszach i dachach w oparciu o obecne wymagania prawne dotyczące tych przegród budynków w 21 państwach członkowskich UE. Oczekiwane oszczędności energii wynoszą 254 TWh/rok, co stanowi około 14 proc. zapotrzebowania na energię grzewczą w budynkach mieszkalnych w UE w 2020 roku. Biorąc pod uwagę obecny udział nośników energii w zużyciu energii grzewczej w Europie, pozwoliłoby to zmniejszyć zużycie gazu o 12 proc., a oleju opałowego o 17 proc.
Na rysunku przedstawiono potencjał oszczędności w zakresie izolacji poddaszy i dachów w poszczególnych państwach członkowskich UE w odniesieniu do budynków mieszkalnych. Budynki wybudowane w latach 1945-75 mają największy potencjał oszczędności energii na metr kwadratowy, następnie – budynki z lat 1975-2005. Dlatego należałoby rozpocząć szeroko zakrojone działania związane z izolacją właśnie tych starszych nieocieplonych budynków, aby zmaksymalizować oszczędności energii jak najszybciej.

Osczędność energii poddasze

Rys. 1. Oszacowanie rocznych oszczędności zużycia energii cieplnej w przypadku głębokiej izolacji (20 cm) dachów i poddaszy w budynkach mieszkalnych w poszczególnych krajach członkowskich [TWh/rok].

Raport dostępny tu: https://www.bpie.eu/publication/solidarity-and-resilience-an-action-plan-to-save-energy-now/

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
MIWO standard zielonych budynków

Wsparcie dla termomodernizacji

W połowie grudnia zostanie ogłoszona kolejna wersja rządowego programu „Czyste Powietrze”. Z zapowiedzi wynika, że większe niż w poprzednich wersjach programu, będzie dofinansowanie działań termomodernizacyjnych. Jest to krok w dobrym kierunku.

Czytaj więcej ->

Drzewa

Chłodniej w upalne dni

Drzewa schładzają otoczenie. Duży klon w gorące letnie popołudnie wyparowuje ponad 200 l wody na godzinę, a związany z tym efekt chłodzący można porównać z pracą 5 klimatyzatorów.

Czytaj więcej ->

Hydrofonika, Wełna mineralna

Wełnę mineralną lubią … pomidory

Z reguły wełnę mineralną kojarzymy z budownictwem. W całym budynku, od fundamentów aż po dach, wszędzie tam, gdzie wymagana jest izolacja termiczna, akustyczna oraz bezpieczeństwo pożarowe, możemy spotkać wyroby z wełny mineralnej szklanej lub skalnej, odpowiednie do konkretnych zastosowań. Ale ten materiał izolacyjny stosowany jest znacznie szerzej, w wielu gałęziach przemysłu, budownictwa czy nawet ogrodnictwa. […]

Czytaj więcej ->

Oszczędności

Jak zerwać z zależnością energetyczną?

Po ataku Rosji na Ukrainę Europa podjęła kroki, by zrezygnować z rosyjskich paliw kopalnych. Jednak nie obędzie się to bez dodatkowych kosztów i wydatków. Czego możemy się spodziewać w Polsce, tym bardziej, że w związku z wojną w Ukrainie sytuacja na rynku energii robi się bardzo dynamiczna. I co z rosnącymi rachunkami mogą zrobić gospodarstwa […]

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej