Chłodniej w upalne dni

10 lipca 2022

Drzewa schładzają otoczenie. Duży klon w gorące letnie popołudnie wyparowuje ponad 200 l wody na godzinę, a związany z tym efekt chłodzący można porównać z pracą 5 klimatyzatorów.

Wycinanie drzew to zawsze szkoda dla środowiska i naszego zdrowia, a ich sadzenie powinno być częścią strategii walki ze zmianami klimatu i z rosnącymi temperaturami na obszarach miejskich. W gorące letnie miesiące wiele miast zamienia się w „wyspy ciepła”. Ze względu na ten efekt, obszary miejskie z mniejszą ilością terenów zielonych i większą ilością nieprzepuszczalnej powierzchni stają się gorętsze w porównaniu z otoczeniem wiejskim.

Nawet rozproszone i pojedyncze drzewa, znajdujące się na obszarach miejskich, zapewniają chłód. Planiści powinni wykorzystywać małe przestrzenie, jakich wiele jest na obszarach miejskich, i umożliwiać tam sadzenie pojedynczych drzew. Takie wnioski znalazły się w raporcie opublikowanym w “Environmental Research Letters” dotyczącym badań nad wpływem drzew na miejski klimat.

Badania przeprowadzono, co prawda, w USA, w Waszyngtonie, ale wnioski można odnieść do wielu innych miast na świecie. Badano temperaturę pod baldachimami drzew nad powierzchniami utwardzonymi, nieutwardzonymi, w miejscach takich, jak parki oraz w miejscach, gdzie drzewa są pojedyncze, rozproszone, na przykład obok budynków.

Drzewa chłodzą

Podczas gdy parki miejskie zapewniają chłodzenie w południe, działanie pojedynczych drzew staje się odczuwalne wieczorem. Korzyści z rozproszonych drzew pojawiają się około godziny 18:00 lub 19:00 i po zachodzie słońca. Badania wykazały niższe temperatury w dzielnicach, gdzie co najmniej połowę powierzchni pokrywał baldachim z rozproszonych drzew. Temperatury wieczorem były niższe o 1,4 stopnia Celsjusza w porównaniu z obszarami z niewielką ilością drzew. Nawet przed świtem, obszary o skromnym pokryciu drzewnych baldachimów (około 20 procent powierzchni) były chłodniejsze niż te bez drzew, co pokazuje, że popołudniowe i wieczorne ochłodzenie utrzymuje się do późna w nocy.

Pojedyncze drzewo, posadzone przy miejskiej ulicy lub przed budynkiem, zapewnia wymierne korzyści chłodzące. Rozproszone, pojedyncze drzewa mogą pomóc w zmniejszeniu wieczornych upałów. Według autorów badania, najlepsze do sadzenia drzewa badanej w strefie klimatycznej to kilka gatunków klonów, dębów i wiązów – wszystkie zapewniają cień.

Sadzenie drzew jest wskazane pod każdą szerokością geograficzną, ale także niezbędne jest ograniczenie obszarów pokrytych nieprzepuszczalną dla wody powierzchnią, na przykład betonem czy asfaltem. W Polsce w ostatnich latach wykonano wiele rewitalizacji w miastach, wycinając drzewa i pokrywając np. miejskie rynki kostką brukową. Może łatwiej utrzymać takie tereny w czystości, ale za to jest tam o wiele goręcej i woda w czasie ulewnych deszczów nie ma gdzie wsiąkać. Wiadomo też, że Unia Europejska nie będzie już finansować takich nieprzemyślanych betonowych rewitalizacji, gdyż są ze szkodą dla środowiska i mieszkańców. Również deweloperzy tną drzewa na potęgę i betonują przestrzeń, budując kilometry podmiejskich osiedli. To musi się zmienić. Każde drzewo jest na wagę złota!

Chłodniej w domu

A co pozwoli uzyskać latem optymalną temperaturę w budynkach? Dobra izolacja!

Izolacja z wełny mineralnej sprawia, że zimą zmniejszamy straty ciepła, a latem unikamy nagrzewania się budynku. Cały czas mamy w domu przyjemną temperaturę. Dzięki izolacji wzrasta efektywność energetyczna budynku, dlatego zużywamy mniej energii do ogrzewania czy klimatyzacji. Przekłada się to na mniejsze rachunki, co w dzisiejszych czasach wysokich cen za energię cieplną jest niezwykle istotne. Energooszczędność budynków ma również pozytywny wpływ na nasze zdrowie, bo mniej energii zużytej do ogrzewania domów to mniej emisji substancji odpowiedzialnych za powstawanie smogu i lepsza jakość powietrza, którym oddychamy.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej