Poparcie dla działań KBiN

24 kwietnia 2016

MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, jako członek Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, wyraża swoje poparcie dla pism skierowanych przez Konfederację do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz do NFOŚiGW w sprawie zaangażowania tych instytucji w budowanie długoterminowej strategii związanej z poprawą efektywności energetycznej budynków w Polsce.

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, reprezentująca wiele podmiotów z branży budownictwa, z wielką uwagą śledzi zmiany, które dokonują się w Polsce w tym obszarze. Budownictwo jest ważną gałęzią gospodarki i z pewnością ma wpływ na zrównoważony rozwój naszego kraju. Dlatego Konfederacja zwróciła się do Ministerstwa Energii w sprawie Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej na lata 2017-2019, który powinien zostać przedłożony Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2017. Do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa został wysłany list, między innymi na temat załącznika nr 4 do Krajowego Planu Działań, dotyczącego wspierania inwestycji w modernizację budynków. Trzecie pismo, skierowane do Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy poparcia branży budowlanej dla programów dotacji i preferencyjnych kredytów, które prowadzi Fundusz, takich jak Ryś, Kawka czy Lemur.

Za zgodą Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości publikujemy treść wyżej wymienionych pism podpisanych przez Prezesa Konfederacji Michała Staszewskiego.

KBiN – Minister Infrastruktury i Budownictwa

KBiN – NFOŚiGW

KBiN – Minister Energii

 

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej