Author Archives: Jolanta Ciesielska

Koniec z anonimowymi kopciuchami

1 lipca 2021 roku ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która będzie gromadzić informacje na temat źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach w Polsce. Obowiązek rejestracji źródeł ciepła dotyczy wszystkich właścicieli i zarządców budynków.
Czytaj więcej →

Droga do czystego powietrza

Opublikowany w czerwcu 2021 roku raport „Droga do czystego powietrza”• ocenił skuteczność działań rządu oraz samorządów w walce ze smogiem. Lektura tego opracowania nie jest optymistyczna. Niestety, w większości przypadków wystawiono oceny niedostateczne.
Czytaj więcej →

MIWO członkiem zespołu trójstronnego

MIWO działa w Zespole Trójstronnym do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony pracobiorców oraz pracodawców. Celem tego gremium jest prowadzenie trójstronnego dialogu sektorowego w celu godzenia interesów stron i rozwiązywania problemów rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej.
Czytaj więcej →

MIWO za dekarbonizacją budownictwa

Stowarzyszenie MIWO uczestniczyło w konsultacjach „Mapy drogowej dekarbonizacji polskiego budownictwa do roku 2050” – raportu przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). Dokument, opublikowany 9 czerwca 2021 roku, dotyczy celów i działań niezbędnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez polskie budynki i budownictwo. MIWO popiera argumenty zawarte w tym opracowaniu.
Czytaj więcej →

Pandemia a komfort akustyczny

Głośne telekonferencje przez cały dzień, hałaśliwi sąsiedzi, kurierzy i samochody dostawcze… Kiedyś na to nie zwracaliśmy uwagi. Po prostu nie spędzaliśmy aż tyle czasu w domach razem z innymi członkami rodziny, pracując i ucząc się, a do tego cały czas z sąsiadami za ścianą. Podczas pandemii wiele osób odczuło jak niełatwo w domu znaleźć ciszę i spokój i jak bardzo może nam to przeszkadzać.
Czytaj więcej →

Pandemia zwiększyła ubóstwo energetyczne

Podczas pandemii przez większość czasu musieliśmy pozostawać w domu. Przy intensywniejszym korzystaniu z urządzeń grzewczych i elektrycznych przełożyło się to na zwiększenie wysokości rachunków, ale także na wzrost ubóstwa energetycznego w naszym kraju. Polski Instytut Ekonomiczny opublikował badanie wpływu pandemii COVID-19 na zjawisko ubóstwa energetycznego przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Szczecińskiego.
Czytaj więcej →