Co wiemy o termomodernizacji?

23 maja 2023

Ponad 40 proc. Polaków w ostatnich pięciu latach przeprowadziło działania z zakresu termomodernizacji swojego domu, głównie po to, by zwiększyć jego energooszczędność. Największą przeszkodą w podjęciu decyzji o termomodernizacji jest jej zbyt wysoka cena – to wniosek płynący z badania przeprowadzonego na grupie 1000 osób w wieku od 30 do 64 lat.

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Grupy Atlas, określenie „termomodernizacja” rozumie ponad 81 proc. respondentów. Termin najlepiej znają osoby starsze, w wieku 55-64 lata (85 proc.), a następnie osoby w wieku 35-44 lata (80 proc.). Znajomość określenia najczęściej deklarują osoby z wyższym wykształceniem – aż 90 proc. Co trzeci Polak z wykształceniem podstawowym nie wie czym jest termomodernizacja.

Badani, którzy przeprowadzili prace termomodernizacyjne w swoich domach, decydowali się przede wszystkim na ocieplenie ścian zewnętrznych lub wymianę okien na nowe (obie odpowiedzi po 45 proc.). Innymi popularnymi rozwiązaniami były: wymiana instalacji grzewczej albo pieca (35 proc.) i ocieplenie dachu (29 proc.). Co piąty badany inwestował w odnawialne źródła energii, a tylko jeden na dziesięciu modernizował wentylację i klimatyzację.
Jako największą korzyść z termomodernizacji respondenci wskazywali poprawę komfortu cieplnego (69 proc.), zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i oszczędności (6 na 10 badanych). Co czwarta osoba wykonała termomodernizację z powodów ekologicznych, bądź w celu uniknięcia wilgoci w budynku.

Termomodernizacja kojarzy się Polakom przede wszystkim z ocieplaniem ścian zewnętrznych, a następnie z ociepleniem dachu, wymianą okien i wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii. Niestety są tacy, co łączą termomodernizację głównie z wymianą źródła ciepła.

Czy te wyniki pozwalają patrzeć optymistycznie na polskie społeczeństwo w kontekście termomodernizacji budynków? Wszak jest ona kluczowa dla oszczędności energii i dla jakości powietrza. Kompleksowa termomodernizacja stanie się też zapewne istotnym motorem dla tworzenia lokalnych, nowych miejsc pracy i pozwoli łatwiej wypełnić Polsce, jako członkowi Unii Europejskiej, zobowiązania klimatyczne.

Oczywiście cieszą zmiany w programie Czyste Powietrze, obowiązujące od stycznia 2023 r. Wprowadzono wyższe progi dochodowe i niemal dwukrotnie zwiększono dofinansowanie. Ale co najważniejsze, nareszcie istotną rolę w tym programie zaczyna odgrywać termomodernizacja budynków. Pojawiły się dodatkowe zachęty w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji wraz z wymianą źródła ciepła. Jest to szansa na istotne przyspieszenie tempa termomodernizacji w Polsce poprzez wzmocnienie roli właściwego ocieplenia budynków. Szeroko zakrojona kampania informacyjna, pokazująca korzyści z inwestowania w efektywność energetyczną domów, na pewno przyspieszyłaby tempo realizacji programu. Jednak szkoda, że wciąż jest to program bardziej socjalny niż faktycznie prośrodowiskowy. Środki z KPO na pewno pozwoliłyby na szerzej zakrojoną termomodernizację budynków.

I na pewno trzeba w promowaniu termomodernizacji odwrócić myślenie społeczeństwa na temat kolejności działań modernizacyjnych. Przez kilka ostatnich lat, zarówno Program Czyste Powietrze, jak i liczne programy samorządowe wspierały głównie wymianę pieców. A wiadomo, że wymiana źródła ciepła zawsze powinna nastąpić po ociepleniu budynku.

Kolejność działań jest kluczowa

Obecnie, aby otrzymać dofinansowanie na kompleksową termomodernizację z Programu Czyste Powietrze, wymagany jest audyt energetyczny, a także ocieplenie w podwyższonym standardzie energetycznym. I to jest prawidłowe podejście, bo w kolejności prac termomodernizacyjnych audyt powinien być pierwszym krokiem.

Kolejny etap to termomodernizacja przegród zewnętrznych, czyli tzw. skorupy budynku, wymiana okien i drzwi, jeśli to jest konieczne, a następnie wymiana źródła ciepła. Tylko taka kolejność działań, oprócz skutecz­nego ograniczenia smogu, gwarantuje ob­niżenie kosztów ogrzewania budynków jed­norodzinnych. Kolejność odwrotna, czyli najpierw wymiana pieca, a następnie izolacja przegród zewnętrznych, oznacza przewymiarowanie źródła ciepła, jego późniejszą nieefektywną pracę i w konsekwencji wzrost kosztów ogrzewania. Wydajność urządzeń grzewczych jest bowiem ściśle uzależniona od właściwości izolacyjnych budynku.

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej