Minimalne standardy, maksymalny wpływ

22 czerwca 2023

Unia Europejska wciąż nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów klimatycznych w sektorze budowlanym. Brak działań czy opóźnienia we wdrażaniu skutecznych polityk dekarbonizacji budynków na poziomie europejskim i w krajach członkowskich są faktem. Aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez UE na lata 2030 i 2050 w sektorze budowlanym należy jeszcze w tym dziesięcioleciu znacznie zintensyfikować działania w zakresie głębokich renowacji. To konkluzje wynikające z raportu Building Performance Institute Europe (BPIE) pt. „Minimum standards, maximum impact: How to design fair and effective minimum energy performance standards” (Jak opracować sprawiedliwe i skuteczne minimalne standardy wydajności energetycznej).


Raport pokazuje, że Europa musi pilnie przyspieszyć renowację i pełną dekarbonizację swoich zasobów budowlanych. Według Komisji Europejskiej, obecny roczny wskaźnik renowacji na poziomie 1 proc. powinien podwoić się do 2030 r., jednak z analizy BPIE wynika, że roczne wskaźniki głębokich renowacji muszą osiągnąć co najmniej 3 proc., aby cele klimatyczne i energetyczne UE na 2030 r. zostały osiągnięte.

Aby głęboka renowacja energetyczna budynków przyspieszyła jeszcze w tym dziesięcioleciu, pilnie potrzebny jest instrument polityczny, który skutecznie będzie ją wspierał, a jednocześnie będzie sprawiedliwy dla wszystkich obywateli.

Minimalne standardy charakterystyki energetycznej (MEPS) mogą skutecznie przyspieszyć głęboką renowację energetyczną, pobudzić innowacje i budownictwo, stworzyć popyt na usługi renowacyjne i zapewnić pewność uczestnikom rynku w całym łańcuchu wartości. Raport BPIE wyjaśnia w jaki sposób można skutecznie wdrożyć MEPS, zachowując jednocześnie sprawiedliwość społeczną, stosując zróżnicowane podejście, które starannie przestrzega szeregu zasad projektowania.

W raporcie podkreśla się, że MEPS musi przyjąć zróżnicowane podejście w zależności od typu budynku i struktury własności oraz musi spełniać następujące zasady projektowania:
• W pierwszej kolejności należy zająć się budynkami o najgorszych parametrach energetycznych.
• Konieczne jest dostosowanie standardów do możliwości inwestycyjnych właściciela.
• Należy uczynić wymagania wiążącymi i przewidywalnymi, aby przyspieszyć innowacje w łańcuchu dostaw renowacji energetycznej.
• Trzeba drożyć skuteczny system wsparcia i egzekwowania zgodności.
• Konieczne jest regularne i częste określanie kamieni milowych.

MEPS powinien mieć zastosowanie do wszystkich typów budynków, z początkowym naciskiem na budynki o najgorszych parametrach, a także powinien być stosowany zarówno do budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w UE powinien zatem zawierać powyższe zasady w swoim mandacie dla państw członkowskich UE i powinien unikać wprowadzania wyłączeń, które mogłyby prowadzić do podważenia systemu MEPS. Wszelkie odstępstwa od zasad powinny dotyczyć wyłącznie budynków, które są objęte ochroną dziedzictwa kulturowego w państwach członkowskich. Aby MEPS był skuteczny, dostępny i przystępny cenowo, musi być wdrażany w ramach kompleksowego systemu wspierających się instrumentów politycznych dostosowanych do potrzeb różnych grup docelowych.

Raport pt. „Minimalne standardy, maksymalny wpływ. Jak opracować sprawiedliwe i skuteczne minimalne standardy wydajności energetycznej” znajdziesz tu:

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

Raport BPIE

Minimalne standardy, maksymalny wpływ

Unia Europejska wciąż nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów klimatycznych w sektorze budowlanym. Brak działań czy opóźnienia we wdrażaniu skutecznych polityk dekarbonizacji budynków na poziomie europejskim i w krajach członkowskich są faktem. Aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez UE na lata 2030 i 2050 w sektorze budowlanym należy jeszcze w tym dziesięcioleciu […]

Czytaj więcej ->

Ciepłe domy

Co wiemy o termomodernizacji?

Ponad 40 proc. Polaków w ostatnich pięciu latach przeprowadziło działania z zakresu termomodernizacji swojego domu, głównie po to, by zwiększyć jego energooszczędność. Największą przeszkodą w podjęciu decyzji o termomodernizacji jest jej zbyt wysoka cena – to wniosek płynący z badania przeprowadzonego na grupie 1000 osób w wieku od 30 do 64 lat. Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Grupy […]

Czytaj więcej ->

Izolacja ma znaczenie

„Mapa drogowa dekarbonizacji europejskiego przemysłu izolacji z wełny mineralnej” – raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) określa kluczowe filary, które pomogą zarówno samej branży izolacyjnej, jak i zasobom budowlanym Unii Europejskiej osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Przede wszystkim należy postawić na efektywność energetyczną budynków, gospodarkę cyrkulacyjną w przemyśle, a także […]

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej