Minimalne standardy, maksymalny wpływ

22 czerwca 2023

Unia Europejska wciąż nie jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów klimatycznych w sektorze budowlanym. Brak działań czy opóźnienia we wdrażaniu skutecznych polityk dekarbonizacji budynków na poziomie europejskim i w krajach członkowskich są faktem. Aby osiągnąć cele klimatyczne wyznaczone przez UE na lata 2030 i 2050 w sektorze budowlanym należy jeszcze w tym dziesięcioleciu znacznie zintensyfikować działania w zakresie głębokich renowacji. To konkluzje wynikające z raportu Building Performance Institute Europe (BPIE) pt. „Minimum standards, maximum impact: How to design fair and effective minimum energy performance standards” (Jak opracować sprawiedliwe i skuteczne minimalne standardy wydajności energetycznej).


Raport pokazuje, że Europa musi pilnie przyspieszyć renowację i pełną dekarbonizację swoich zasobów budowlanych. Według Komisji Europejskiej, obecny roczny wskaźnik renowacji na poziomie 1 proc. powinien podwoić się do 2030 r., jednak z analizy BPIE wynika, że roczne wskaźniki głębokich renowacji muszą osiągnąć co najmniej 3 proc., aby cele klimatyczne i energetyczne UE na 2030 r. zostały osiągnięte.

Aby głęboka renowacja energetyczna budynków przyspieszyła jeszcze w tym dziesięcioleciu, pilnie potrzebny jest instrument polityczny, który skutecznie będzie ją wspierał, a jednocześnie będzie sprawiedliwy dla wszystkich obywateli.

Minimalne standardy charakterystyki energetycznej (MEPS) mogą skutecznie przyspieszyć głęboką renowację energetyczną, pobudzić innowacje i budownictwo, stworzyć popyt na usługi renowacyjne i zapewnić pewność uczestnikom rynku w całym łańcuchu wartości. Raport BPIE wyjaśnia w jaki sposób można skutecznie wdrożyć MEPS, zachowując jednocześnie sprawiedliwość społeczną, stosując zróżnicowane podejście, które starannie przestrzega szeregu zasad projektowania.

W raporcie podkreśla się, że MEPS musi przyjąć zróżnicowane podejście w zależności od typu budynku i struktury własności oraz musi spełniać następujące zasady projektowania:
• W pierwszej kolejności należy zająć się budynkami o najgorszych parametrach energetycznych.
• Konieczne jest dostosowanie standardów do możliwości inwestycyjnych właściciela.
• Należy uczynić wymagania wiążącymi i przewidywalnymi, aby przyspieszyć innowacje w łańcuchu dostaw renowacji energetycznej.
• Trzeba drożyć skuteczny system wsparcia i egzekwowania zgodności.
• Konieczne jest regularne i częste określanie kamieni milowych.

MEPS powinien mieć zastosowanie do wszystkich typów budynków, z początkowym naciskiem na budynki o najgorszych parametrach, a także powinien być stosowany zarówno do budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków w UE powinien zatem zawierać powyższe zasady w swoim mandacie dla państw członkowskich UE i powinien unikać wprowadzania wyłączeń, które mogłyby prowadzić do podważenia systemu MEPS. Wszelkie odstępstwa od zasad powinny dotyczyć wyłącznie budynków, które są objęte ochroną dziedzictwa kulturowego w państwach członkowskich. Aby MEPS był skuteczny, dostępny i przystępny cenowo, musi być wdrażany w ramach kompleksowego systemu wspierających się instrumentów politycznych dostosowanych do potrzeb różnych grup docelowych.

Raport pt. „Minimalne standardy, maksymalny wpływ. Jak opracować sprawiedliwe i skuteczne minimalne standardy wydajności energetycznej” znajdziesz tu:

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej