Izolacja ma znaczenie

29 kwietnia 2023

„Mapa drogowa dekarbonizacji europejskiego przemysłu izolacji z wełny mineralnej” – raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) określa kluczowe filary, które pomogą zarówno samej branży izolacyjnej, jak i zasobom budowlanym Unii Europejskiej osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Przede wszystkim należy postawić na efektywność energetyczną budynków, gospodarkę cyrkulacyjną w przemyśle, a także wykorzystanie alternatywnych źródeł paliw.

Do 2050 r. ponad 70 proc. ludności świata będzie mieszkać w miastach. Dlatego trzeba potraktować priorytetowo ograniczenie emisji CO2 w fazie projektowania, budowy i eksploatacji budynków. Zmniejszenie emisyjności budynków wymaga więc spojrzenia na cały okres ich życia. Całkowity wpływ budynków na klimat obejmuje emisje uwalniane na etapie produkcji materiałów, budowy i rozbiórki (tzw. węgiel wbudowany) oraz podczas ich użytkowania (tzw. węgiel operacyjny).

Redukcję węgla wbudowanego można osiągnąć poprzez przemyślane projektowanie, ale także wykorzystanie materiałów budowlanych, które są dostępne lokalnie i są produkowane oraz dostarczane za pomocą rozwiązań niskoemisyjnych. Powinno to również obejmować minimalizację zużycia energii i zmniejszenie ilości odpadów dzięki recyklingowi. Stosowanie produktów o dłuższym okresie użytkowania i większej odporności na zmiany pozwala zmniejszać szkodliwe emisje.

Izolacja z wełny mineralnej stanowi około 8 proc. węgla wbudowanego w typowym nowo wybudowanym wielorodzinnym budynku mieszkalnym i odpowiada za 3 do 6 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla w całym cyklu jego życia. Ale już po 6 miesiącach użytkowania izolacji następuje redukcja tych emisji nawet ponad wyżej wymienione poziomy. Co ciekawe, w ciągu 50 lat eksploatacji domu z izolacją z wełny mineralnej można zredukować 100 razy więcej emisji gazów cieplarnianych niż wytworzono podczas produkcji tej izolacji.

Zmniejszenie śladu węglowego

Producenci wełny mineralnej stale pracują nad procesem dekarbonizacji produkcji. Wchodzi tu w grę zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, zastosowanie praktyk związanych z obiegiem zamkniętym, wydajność energetyczna i zróżnicowanie paliw. Raport Stowarzyszenia EURIMA pokazuje, że branża europejskich producentów wełny mineralnej zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w produkcji swoich wyrobów o około 40 proc. w latach 1990-2019. Zostało to osiągnięte m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej, innowacyjne produkty i technologie oraz zwiększenie procesów obiegu zamkniętego.

Głównym priorytetem dla całego sektora budowlanego w Unii Europejskiej powinna być redukcja węgla operacyjnego, szczególnie w odniesieniu do istniejących budynków, gdzie jest znaczny niewykorzystany potencjał – wyjaśnia raport EURIMY. – Zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania wody i oświetlenia domów powinno być najważniejsze. Dlatego tak istotna jest termomodernizacja słabo zaizolowanych domów.

Wełna mineralna szklana i skalna jest powszechnie stosowanym rodzajem izolacji budynków w Unii Europejskiej i stanowi kluczowy czynnik umożliwiający przejście do neutralnych dla klimatu zasobów budowlanych. Izolacja wełną mineralną pozwala na zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania budynków, tworząc jednocześnie komfortowe i zdrowe środowisko do życia.

Priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, między innymi poprzez lepszą izolację, jest także warunkiem dla szybkiej transformacji innych sektorów. Stosowanie zasady „najpierw efektywność energetyczna” zmniejsza globalne zapotrzebowanie na energię. Zresztą dobrze zaizolowane budynki mogą lepiej magazynować energię, w sumie wykorzystując jej mniej, bo działają jak akumulatory termiczne. Inwestowanie w renowację budynków jest najbardziej skutecznym sposobem zmniejszenia zależności Unii od importu paliw kopalnych, a jednocześnie pomaga obniżać rachunki za energię i tworzyć lokalne miejsca pracy dla wykonawców termomodernizacji.

Raport „Mapa drogowa dekarbonizacji europejskiego przemysłu izolacji z wełny mineralnej” Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) znajdziesz tu: https://www.eurima.org/our-2050-climate-neutrality-vision

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG

Izolacja ma znaczenie

„Mapa drogowa dekarbonizacji europejskiego przemysłu izolacji z wełny mineralnej” – raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) określa kluczowe filary, które pomogą zarówno samej branży izolacyjnej, jak i zasobom budowlanym Unii Europejskiej osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Przede wszystkim należy postawić na efektywność energetyczną budynków, gospodarkę cyrkulacyjną w przemyśle, a także […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Budynki zeroemisyjne coraz bliżej

Parlament Europejski przyjął w połowie marca 2023 roku zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD), popularnie zwanej nowym unijnym prawem budowlanym.

Czytaj więcej ->

Eco house

TAK dla głębokiej termomodernizacji

Nowa wersja programu Czyste Powietrze, ogłoszona w grudniu 2022 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadza wyższe progi dochodowe, niemal dwukrotnie wyższe dofinansowanie i urealnienie kosztów jednostkowych. Program wprowadza dodatkowe finansowanie w przypadku przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji. Ma to zachęcić Polaków do głębokiej termomodernizacji budynków wraz z wymianą […]

Czytaj więcej ->

Przyspieszmy renowację budynków!

W obliczu rosnących rachunków za energię, alarmujących doniesień z COP27 o braku decyzji na temat ochrony klimatu, a także trwających negocjacji w sprawie kluczowej dyrektywy budowlanej UE, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen opowiedziała się za przyspieszeniem procesu renowacji budynków.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej