Izolacja ma znaczenie

29 kwietnia 2023

„Mapa drogowa dekarbonizacji europejskiego przemysłu izolacji z wełny mineralnej” – raport Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) określa kluczowe filary, które pomogą zarówno samej branży izolacyjnej, jak i zasobom budowlanym Unii Europejskiej osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Przede wszystkim należy postawić na efektywność energetyczną budynków, gospodarkę cyrkulacyjną w przemyśle, a także wykorzystanie alternatywnych źródeł paliw.

Do 2050 r. ponad 70 proc. ludności świata będzie mieszkać w miastach. Dlatego trzeba potraktować priorytetowo ograniczenie emisji CO2 w fazie projektowania, budowy i eksploatacji budynków. Zmniejszenie emisyjności budynków wymaga więc spojrzenia na cały okres ich życia. Całkowity wpływ budynków na klimat obejmuje emisje uwalniane na etapie produkcji materiałów, budowy i rozbiórki (tzw. węgiel wbudowany) oraz podczas ich użytkowania (tzw. węgiel operacyjny).

Redukcję węgla wbudowanego można osiągnąć poprzez przemyślane projektowanie, ale także wykorzystanie materiałów budowlanych, które są dostępne lokalnie i są produkowane oraz dostarczane za pomocą rozwiązań niskoemisyjnych. Powinno to również obejmować minimalizację zużycia energii i zmniejszenie ilości odpadów dzięki recyklingowi. Stosowanie produktów o dłuższym okresie użytkowania i większej odporności na zmiany pozwala zmniejszać szkodliwe emisje.

Izolacja z wełny mineralnej stanowi około 8 proc. węgla wbudowanego w typowym nowo wybudowanym wielorodzinnym budynku mieszkalnym i odpowiada za 3 do 6 proc. całkowitej emisji dwutlenku węgla w całym cyklu jego życia. Ale już po 6 miesiącach użytkowania izolacji następuje redukcja tych emisji nawet ponad wyżej wymienione poziomy. Co ciekawe, w ciągu 50 lat eksploatacji domu z izolacją z wełny mineralnej można zredukować 100 razy więcej emisji gazów cieplarnianych niż wytworzono podczas produkcji tej izolacji.

Zmniejszenie śladu węglowego

Producenci wełny mineralnej stale pracują nad procesem dekarbonizacji produkcji. Wchodzi tu w grę zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, zastosowanie praktyk związanych z obiegiem zamkniętym, wydajność energetyczna i zróżnicowanie paliw. Raport Stowarzyszenia EURIMA pokazuje, że branża europejskich producentów wełny mineralnej zmniejszyła emisję dwutlenku węgla w produkcji swoich wyrobów o około 40 proc. w latach 1990-2019. Zostało to osiągnięte m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej, innowacyjne produkty i technologie oraz zwiększenie procesów obiegu zamkniętego.

Głównym priorytetem dla całego sektora budowlanego w Unii Europejskiej powinna być redukcja węgla operacyjnego, szczególnie w odniesieniu do istniejących budynków, gdzie jest znaczny niewykorzystany potencjał – wyjaśnia raport EURIMY. – Zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do ogrzewania, chłodzenia, podgrzewania wody i oświetlenia domów powinno być najważniejsze. Dlatego tak istotna jest termomodernizacja słabo zaizolowanych domów.

Wełna mineralna szklana i skalna jest powszechnie stosowanym rodzajem izolacji budynków w Unii Europejskiej i stanowi kluczowy czynnik umożliwiający przejście do neutralnych dla klimatu zasobów budowlanych. Izolacja wełną mineralną pozwala na zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzewania budynków, tworząc jednocześnie komfortowe i zdrowe środowisko do życia.

Priorytetowe traktowanie efektywności energetycznej w sektorze budownictwa, między innymi poprzez lepszą izolację, jest także warunkiem dla szybkiej transformacji innych sektorów. Stosowanie zasady „najpierw efektywność energetyczna” zmniejsza globalne zapotrzebowanie na energię. Zresztą dobrze zaizolowane budynki mogą lepiej magazynować energię, w sumie wykorzystując jej mniej, bo działają jak akumulatory termiczne. Inwestowanie w renowację budynków jest najbardziej skutecznym sposobem zmniejszenia zależności Unii od importu paliw kopalnych, a jednocześnie pomaga obniżać rachunki za energię i tworzyć lokalne miejsca pracy dla wykonawców termomodernizacji.

Raport „Mapa drogowa dekarbonizacji europejskiego przemysłu izolacji z wełny mineralnej” Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Materiałów Izolacyjnych (EURIMA) znajdziesz tu: https://www.eurima.org/our-2050-climate-neutrality-vision

Opublikowane przez:
Jolanta Ciesielska
W Stowarzyszeniu MIWO zajmuje się komunikacją i marketingiem
NASZ BLOG
miwo_ochrona_planety

Rośnie nasza świadomość ekologiczna

Dwie trzecie polskich konsumentów chce kupować wyroby, które są przyjazne dla środowiska, nie przyczyniają się do zmian klimatu oraz nie szkodzą roślinom i zwierzętom. Dotyczy to także obszaru budownictwa. 47 proc. Polaków deklaruje, że wolą zapłacić więcej za dom czy mieszkanie, które są wykonane z certyfikowanych materiałów, których producenci mogą udokumentować swoje działania na rzecz […]

Czytaj więcej ->

Eco house

Potrzeba więcej termomodernizacji

17 proc. Polaków deklaruje, że ich warunki mieszkaniowe są bardzo złe, a jeden na czterech Polaków jest narażony na co najmniej jedno z czterech zagrożeń związanych z klimatem wewnątrz pomieszczeń, takich jak brak dostępu do światła dziennego, wilgoć i grzyb, chłód czy hałas. Dotyczy to ponad 9 mln osób. 20 proc. gospodarstw domowych w Polsce […]

Czytaj więcej ->

MIWO charakterystyka energetyczna budynków

Dyrektywa EPBD – korzyści dla Polski

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) zostało osiągnięte na poziomie Unii Europejskiej w grudniu 2023 r., a głosowanie w Parlamencie Europejskim potwierdzające uzgodniony kompromis będzie miało miejsce w połowie marca 2024 r.

Czytaj więcej ->

Unijna dyrektywa budowlana wspiera renowacje budynków

W lipcu 2023 roku Unia Europejska zakończyła międzyinstytucjonalne negocjacje w sprawie ram prawnych dotyczących efektywności energetycznej. Rewizja Dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive – EPBD) przybliża UE do osiągnięcia jej celów klimatycznych.

Czytaj więcej ->

liniawelna mineralna
NASZ BLOG - kliknij po więcej