Dlaczego w podłogach pływających najlepsza jest wełna mineralna?

6 września 2016

Prawo Budowlane w art. 5 stanowi, że obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie podstawowych wymagań. Dotyczy to również ochrony przed hałasem.

Jedną z części budynku jest strop międzypiętrowy, któremu są stawiane wymagania dotyczące izolacyjności od dźwięków powietrznych (telewizor, głośna rozmowa), a także od dźwięków uderzeniowych (przesuwane krzesła, jeżdżący odkurzacz po podłodze, biegające dziecko czy chodzenie na szpilkach). Technologią najlepiej sprawdzającą się w przypadku stropów jest tzw. podłoga pływająca. Rozwiązanie to składa się z ułożonych na płycie konstrukcyjnej warstw materiału izolacyjnego, folii rozdzielającej i warstwy dociskowej (jastrychu/wylewki samopoziomującej). Przewody instalacyjne rozmieszcza się odpowiednio w warstwie izolacji układanej dwuwarstwowo.

Izolacja wraz z całą konstrukcją stropu musi zatem zapewnić odpowiednią izolacyjność od dźwięków powietrznych (przykładowo dla stropu międzymieszkaniowego w budynku wielorodzinnym to minimum 51 dB) i uderzeniowych (dla tego samego stropu wartość maksymalna to 55 dB). Pamiętać jednak należy, że wartości te nie zapewniają komfortu użytkownikowi, są one wymaganiami podstawowymi. Pełen komfort uzyskamy odpowiednio dla wartości minimum 62 dB (powietrzne) i maksimum 39 dB (uderzeniowe).

Jeśli chodzi o rodzaje izolacji akustycznych stosowanych w stropach, to na rynku dostępne są tylko ich dwa rodzaje: wełna mineralna szklana i skalna oraz styropian elastyczny. Producenci innych rodzajów wyrobów izolacyjnych nie deklarują żadnych parametrów akustycznych dla swoich wyrobów, co praktycznie eliminuje je ze stosowania w podłogach. Drugim problemem, który występuje na rynku jest to, że często producenci niektórych wyrobów izolacyjnych deklarują parametry zawyżone. Jak wynika z artykułu dr inż. Leszka Dulaka „Akustyka Budowlana – wybrane zagadnienia dotyczące projektowania i wykonawstwa (cz. III)” zamieszczonego w miesięczniku „Izolacje,” różnice pomiędzy wartością deklarowaną a zbadaną mogą wynosić nawet 17 dB! Ucho ludzkie z łatwością wychwytuje różnicę 3 dB, zatem 17 dB to w izolacyjności ogromna różnica.

Dlatego tak ważne dla naszego komfortu jest stosowanie materiałów izolacyjnych o niezmiennych deklarowanych parametrach w czasie, by po ich wbudowaniu można mieć pewność, że otrzymamy oczekiwane efekty. Właściwością podstawową, która determinuje zastosowanie produktu w stropie jako izolacji akustycznej jest jego sztywność dynamiczna wyrażana współczynnikiem SD. Dla wełny mineralnej sztywność dynamiczna (SD) wynosi od 10 MN/m3 do 30 MN/m3 (w zależności od grubości 60-15 mm).

Obie te właściwości zapewniają wyroby z wełny mineralnej: szklanej i skalnej. Ich parametry są niezmienne w czasie, a najwyższy system oceny zgodności – 1, stosowany od początku tylko przez producentów zrzeszonych w MIWO, gwarantuje że deklarowane właściwości użytkowe są prawdziwe. Jakość wyrobów jest potwierdzana przez niezależnych audytorów, którzy przeprowadzają coroczne kontrole w zakładach produkcyjnych członków MIWO. Firmy zrzeszone w stowarzyszeniu MIWO dysponują na swoich stronach internetowych rzetelnymi, potwierdzonymi badaniami, informacjami na temat izolacyjności akustycznej stropów międzypiętrowych z zastosowaniem wełen mineralnych: szklanych i skalnych.

AKTUALNOŚCI
liniawelna mineralna
AKTUALNOŚCI - kliknij po więcej